Instytut Cen Transferowych Akademia Podatkowa

Analiza cen transferowych – krok po kroku

Szczegóły szkolenia W ramach szkolenia: • metody umożliwiające potwierdzenie rynkowości cen;• wzory analiz porównawczych, analizy zgodności;• wytyczne jak sporządzić analizę danych bez dostępu do bazy danych;• warsztat: analiza porównawcza krok po kroku na przykładowej bazie danych dla wybranych kodów PKD uczestników szkolenia;• półgodzinna konsultacja indywidualna umożliwiająca weryfikację aktualności i poprawności analiz cen transferowych   Zgodnie […]

Ryzyka podatkowe podmiotów powiązanych

Szczegóły szkolenia Podmioty powiązane stosownie do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zobligowane są do ustalania wynagrodzeń w transakcjach grupowych na zasadach rynkowych oraz do ujawniania takich transakcji w formie dokumentacji podatkowej cen transferowych (local file, master file) jak i do ich raportowania formularzem TPR-C.   Prowadzący szkolenie: dr Jarosław F. Mika Doradca podatkowy. […]

Należyta staranność dla podmiotów powiązanych – procesy i procedury (Warszawa)

Szczegóły szkolenia Podmioty powiązane zobligowane są dostosowywać ceny transakcyjne do warunków rynkowych. Poszukiwanie danych porównawczych oraz zastosowanie właściwych kryteriów zawężających jest w wielu sytuacjach pracochłonne i obarczone ryzykiem poprawności doboru próby badawczej. Dodatkowym elementem istotnym w procesie ustalania wynagrodzenia jest wybór metody szacowania ceny, a w szczególności kalkulacja bazy kosztowej. Poza wymienionymi obowiązkami, podmioty powiązane […]

Należyta staranność dla podmiotów powiązanych – procesy i procedury

Szczegóły szkolenia Podmioty powiązane zobligowane są dostosowywać ceny transakcyjne do warunków rynkowych. Poszukiwanie danych porównawczych oraz zastosowanie właściwych kryteriów zawężających jest w wielu sytuacjach pracochłonne i obarczone ryzykiem poprawności doboru próby badawczej. Dodatkowym elementem istotnym w procesie ustalania wynagrodzenia jest wybór metody szacowania ceny, a w szczególności kalkulacja bazy kosztowej. Poza wymienionymi obowiązkami, podmioty powiązane […]

Metody szacowania cen transferowych

Szczegóły szkolenia Jednym z kluczowych elementów procesu raportowania transakcji grupowych jest wybór odpowiedniej metody szacowania cen transferowych. Wybór metody uzależniony jest m.in. od charakteru transakcji, dostępności danych porównawczych oraz bazy kosztowej. Podczas spotkania omówione zostaną algorytmy poszczególnych metod szacowania cen transferowych wraz z przykładami ich zastosowania. Przedstawiony zostanie również katalog wskaźników rentowności i zależności pomiędzy […]

Ceny transferowe – podstawy

Szczegóły szkolenia Plan szkolenia: Wprowadzenie – struktura regulacji i ich cel Podmioty powiązane – kto jest zobligowany do rozpoznawania obowiązków w zakresie cen transferowych? Przesłanki identyfikacji obowiązku dokumentacyjnego Katalog obowiązków sprawozdawczych Local file – dokumentacja krajowa – na co zwrócić uwagę, jak przygotować? Master file – dokumentacja grupowa – które podmioty są zobowiązane do jej […]

Ceny transferowe – podstawy

Szczegóły szkolenia Plan szkolenia: Wprowadzenie – struktura regulacji i ich cel Podmioty powiązane – kto jest zobligowany do rozpoznawania obowiązków w zakresie cen transferowych? Przesłanki identyfikacji obowiązku dokumentacyjnego Katalog obowiązków sprawozdawczych Local file – dokumentacja krajowa – na co zwrócić uwagę, jak przygotować? Master file – dokumentacja grupowa – które podmioty są zobowiązane do jej […]

Ceny transferowe – podstawy

Szczegóły szkolenia Plan szkolenia: Wprowadzenie – struktura regulacji i ich cel Podmioty powiązane – kto jest zobligowany do rozpoznawania obowiązków w zakresie cen transferowych? Przesłanki identyfikacji obowiązku dokumentacyjnego Katalog obowiązków sprawozdawczych Local file – dokumentacja krajowa – na co zwrócić uwagę, jak przygotować? Master file – dokumentacja grupowa – które podmioty są zobowiązane do jej […]

Ceny transferowe – podstawy

Szczegóły szkolenia Plan szkolenia: Wprowadzenie – struktura regulacji i ich cel Podmioty powiązane – kto jest zobligowany do rozpoznawania obowiązków w zakresie cen transferowych? Przesłanki identyfikacji obowiązku dokumentacyjnego Katalog obowiązków sprawozdawczych Local file – dokumentacja krajowa – na co zwrócić uwagę, jak przygotować? Master file – dokumentacja grupowa – które podmioty są zobowiązane do jej […]

Ceny transferowe – kompleksowo (szkolenie dwudniowe)

Szczegóły szkolenia Dzień I – TP 2024 – obowiązujący stan prawny oraz nowe przepisy Dzień II – dokumentacja W ramach szkolenia, dodatkowo otrzymujesz:• 30 minutowe indywidulane konsultacje z trenerem z możliwością weryfikacji obowiązków za 2022• spotkanie aktualizacyjne – IV kwartał 2024 r.• wzory dokumentacji local file, master file, analizy porównawczej, analizy zgodności• wybrane orzeczenia i […]