Instytut Cen Transferowych Akademia Podatkowa

Kontakt:

Dane firmy:

Instytut Cen Transferowych Akademia Podatkowa Sp. z o.o.

Adgar Park West
Al. Jerozolimskie 181B
02-222 Warszawa

NIP: 5213654751
Regon: 14686011700000
KRS: 0000476035

Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy wynosi 50.000 zł i opłacony został w całości.

 

Formularz kontaktowy: