Instytut Cen Transferowych Akademia Podatkowa

Pobór i zwrot podatku u źródła na nowych zasadach

Szczegóły szkolenia Czy płatności, które wypłacają Państwo za granicę podlegają obowiązkowi mechanizmu zwrotu podatku ,,pay and refund”? Zapraszamy na spotkanie, w którym skupimy się na zmianach w zakresie podatku u źródła, opowiemy w jaki sposób należy liczyć limit 2 mln zł, jak można uniknąć poboru podatku u źródła w stawce podstawowej powyżej 2 mln zł […]

Podatek u źródła 2023 (Warszawa)

Szczegóły szkolenia W 2022 r. wszedł w życie tzw. mechanizm ,,pay and refund” (art. 26 ust. 2e ustawy o CIT). Od tego czasu w przypadku wypłat z tytułu odsetek, należności licencyjnych oraz dywidend, przekraczających wartość 2 mln zł rocznie na rzecz jednego zagranicznego podmiotu powiązanego, polskie podmioty zobowiązane są pobrać podatek u źródła według stawki […]

Pobór i zwrot podatku u źródła na nowych zasadach

Szczegóły szkolenia Czy płatności, które wypłacają Państwo za granicę podlegają obowiązkowi mechanizmu zwrotu podatku ,,pay and refund”? Zapraszamy na spotkanie, w którym skupimy się na zmianach w zakresie podatku u źródła, opowiemy w jaki sposób należy liczyć limit 2 mln zł, jak można uniknąć poboru podatku u źródła w stawce podstawowej powyżej 2 mln zł […]

Pobór i zwrot podatku u źródła na nowych zasadach

Szczegóły szkolenia Czy płatności, które wypłacają Państwo za granicę podlegają obowiązkowi mechanizmu zwrotu podatku ,,pay and refund”? Zapraszamy na spotkanie, w którym skupimy się na zmianach w zakresie podatku u źródła, opowiemy w jaki sposób należy liczyć limit 2 mln zł, jak można uniknąć poboru podatku u źródła w stawce podstawowej powyżej 2 mln zł […]

Podatek u źródła 2023

W 2022 r. wszedł w życie tzw. mechanizm ,,pay and refund” (art. 26 ust. 2e ustawy o CIT). Od tego czasu w przypadku wypłat z tytułu odsetek, należności licencyjnych oraz dywidend, przekraczających wartość 2 mln zł rocznie na rzecz jednego zagranicznego podmiotu powiązanego, polskie podmioty zobowiązane są pobrać podatek u źródła według stawki podstawowej wynikającej […]

Podatek u źródła 2023

W 2022 r. wszedł w życie tzw. mechanizm ,,pay and refund” (art. 26 ust. 2e ustawy o CIT). Od tego czasu w przypadku wypłat z tytułu odsetek, należności licencyjnych oraz dywidend, przekraczających wartość 2 mln zł rocznie na rzecz jednego zagranicznego podmiotu powiązanego, polskie podmioty zobowiązane są pobrać podatek u źródła według stawki podstawowej wynikającej […]

Podatek u źródła 2023

Szczegóły szkolenia W 2022 r. wszedł w życie tzw. mechanizm ,,pay and refund” (art. 26 ust. 2e ustawy o CIT). Od tego czasu w przypadku wypłat z tytułu odsetek, należności licencyjnych oraz dywidend, przekraczających wartość 2 mln zł rocznie na rzecz jednego zagranicznego podmiotu powiązanego, polskie podmioty zobowiązane są pobrać podatek u źródła według stawki […]

Pobór i zwrot podatku u źródła na nowych zasadach

Czy płatności, które wypłacają Państwo za granicę podlegają obowiązkowi mechanizmu zwrotu podatku ,,pay and refund”? Zapraszamy na spotkanie, w którym skupimy się na zmianach w zakresie podatku u źródła, opowiemy w jaki sposób należy liczyć limit 2 mln zł, jak można uniknąć poboru podatku u źródła w stawce podstawowej powyżej 2 mln zł i czy […]

Podatek u źródła 2022/2023

Czy wiedzą Państwo, jakie obowiązki nakłada na podatników nowy mechanizm ,,pay and refund”, który wszedł w życie w 2022 r.? W jaki sposób należy liczyć limit 2 mln zł oraz jak można uniknąć poboru podatku u źródła w stawce podstawowej? Spółka ALF (Polska) dokonuje wypłat należności z tytułu zakupu usług doradczych, zakupu usług reklamowych oraz wypłat należności z tytułu odsetek i należności licencyjnych i wypłatę dywidendy do kontrahenta Spółki BETA (Niemcy) […]

Podatek u źródła 2022

Czy wiedzą Państwo, jakie obowiązki nakłada na podatników nowy mechanizm ,,pay and refund”, który wszedł w życie w 2022 r.? W jaki sposób należy liczyć limit 2 mln zł oraz jak można uniknąć poboru podatku u źródła w stawce podstawowej? Spółka ALF (Polska) dokonuje wypłat należności z tytułu zakupu usług doradczych, zakupu usług reklamowych oraz wypłat należności z tytułu odsetek i należności licencyjnych i wypłatę dywidendy do kontrahenta Spółki BETA (Niemcy) […]