Instytut Cen Transferowych Akademia Podatkowa

Transakcje finansowe. Rodzaje transakcji. Metodologia rozpoznawania.

Szczegóły szkolenia Program szkolenia: 1. Rodzaje transakcji finansowych 2. Sposoby ustalania wartości transakcji finansowych3. Metody weryfikacji cen stosowane w transakcjach finansowych4. Analiza rynkowego poziomu wynagrodzenia w transakcjach finansowych. Źródła danych.5. Uproszczenia safe harbour vs. raportowanie MDR6. Wybrane rodzaje transakcji finansowych w praktyce:    a) pożyczki    b) cash polling    c) gwarancje, poręczenia 7. Katalog […]