Instytut Cen Transferowych Akademia Podatkowa

Nowy TPR-C (5). Omówienie wersji interaktywnej. Raportowanie transakcji kontrolowanych. Ryzyka podatkowe

Szczegóły szkolenia 1. Jak rozpoznać podmioty powiązane w kontekście obowiązku sporządzania local file?2. Transakcja kontrolowana. Jak identyfikować zdarzenia, czynności jako transakcje podlegające raportowaniu? 3. Nowy TPR. Wersja 5.0. Osoby uprawnione do podpisu. Kalendarz raportowania. Na spotkaniu zostaną omówione obowiązki sprawozdawcze w zakresie cen transferowych za 2022 rok. Przedstawiona zostanie metodologia przygotowania analizy porównawczej i jej wpływ […]

Nowy TPR-C (5). Omówienie wersji interaktywnej. Raportowanie transakcji kontrolowanych. Ryzyka podatkowe

Szczegóły szkolenia 1. Jak rozpoznać podmioty powiązane w kontekście obowiązku sporządzania local file?2. Transakcja kontrolowana. Jak identyfikować zdarzenia, czynności jako transakcje podlegające raportowaniu? 3. Nowy TPR. Wersja 5.0. Osoby uprawnione do podpisu. Kalendarz raportowania. Na spotkaniu zostaną omówione obowiązki sprawozdawcze w zakresie cen transferowych za 2022 rok. Przedstawiona zostanie metodologia przygotowania analizy porównawczej i jej wpływ […]

Raportowanie TPR-C (5). Kluczowe ryzyka. Pełnomocnictwo UPL-1. Podpis TPR przez nierezydenta a PESEL.

Szczegóły szkolenia Program szkolenia: 1. Jak podpisujemy i wysyłamy TPR za 2023 r.? 2. Osoby odpowiedzialne za złożenie TPR a odpowiedzialność karna skarbowa 3. Pełnomocnictwo UPL-1 – czy jest niezbędne do złożenia TPR?4. Podpisanie i złożenie TPR przez osobę fizyczną będącą nierezydentem. Jak zaraportować przy braku PESEL?5. Najczęstsze błędy i ryzyka w raportowaniu TPR:    […]