Instytut Cen Transferowych Akademia Podatkowa

Przeciwdziałanie nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych pod kątem obowiązków sprawozdawczych

Szczegóły szkolenia Program: 1. Podstawy prawne – zakres obowiązywania 2. Pojęcie transakcji handlowej 3. Badanie statusu przedsiębiorcy – limity zatrudnienia i dane finansowe – zmiana statusu – przedsiębiorstwa samodzielne, powiązane i partnerskie 4. Terminy przewidziane w ustawie: – terminy, od których nalicza się odsetki – maksymalne terminy płatności 5. Świadczenie pieniężne następujące częściami 6. Postanowienia […]

Przeciwdziałanie nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych pod kątem obowiązków sprawozdawczych

Szczegóły szkolenia Program: 1. Podstawy prawne – zakres obowiązywania 2. Pojęcie transakcji handlowej 3. Badanie statusu przedsiębiorcy – limity zatrudnienia i dane finansowe – zmiana statusu – przedsiębiorstwa samodzielne, powiązane i partnerskie 4. Terminy przewidziane w ustawie: – terminy, od których nalicza się odsetki – maksymalne terminy płatności 5. Świadczenie pieniężne następujące częściami 6. Postanowienia […]