Instytut Cen Transferowych Akademia Podatkowa

Trudne do wyceny wartości niematerialne HTVI. Pojęcie i zasady wyceny

Szczegóły szkolenia Program szkolenia: Omówienie definicji trudnych do wyceny wartości niematerialnych i prawnych Zasady przygotowania badania porównywalności dla HTVI HTVI a korekta cen transferowych Dokumentowanie wyceny HTVI Prowadzący szkolenie: Beata Rawa-Miszczuk Absolwentka finansów i rachunkowości Szkoły Głównej Handlowej. Doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowej korporacji z branży finansowej. W Instytucie Cen Transferowych kieruje pracami zespołów dedykowanych cenom transferowym oraz schematom podatkowym […]

Uproszczenia w cenach transferowych. Safe harbour finansowy i dla usług o niskiej wartości dodanej

Szczegóły szkolenia Program szkolenia: Charakterystyka safe harbour dla transakcji finansowych Omówienie warunków safe harbour w przypadku usług o niskiej wartości dodanej Obowiązki dokumentacyjne i sprawozdawcze w przypadku zastosowania safe harbour Wpływ safe harbour na raportowanie schematów podatkowych Prowadzący szkolenie: Beata Rawa-Miszczuk Absolwentka finansów i rachunkowości Szkoły Głównej Handlowej. Doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowej korporacji z branży finansowej. W Instytucie […]

APA – istota, elementy, kryteria, rodzaje uprzednich porozumień cenowych

Szczegóły szkolenia Program szkolenia: Rodzaje APA (jedno-, dwu- i wielostronne) Charakterystyka rodzajów APA Procedura zawierania porozumień APA Elementy wniosku APA. Prowadzący szkolenie: Beata Rawa-Miszczuk Absolwentka finansów i rachunkowości Szkoły Głównej Handlowej. Doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowej korporacji z branży finansowej. W Instytucie Cen Transferowych kieruje pracami zespołów dedykowanych cenom transferowym oraz schematom podatkowym MDR. Specjalizuje się w przygotowywaniu analiz porównawczych dla […]

Analiza porównawcza. Elementy analizy i zasady doboru próby badawczej.

Szczegóły szkolenia Program szkolenia: Etapy badania porównywalności Dobór właściwej metody badawczej Selekcja populacji badawczej Zastosowanie korekt porównywalności Wybór punktu z przedziału Prowadzący szkolenie: Beata Rawa-Miszczuk Absolwentka finansów i rachunkowości Szkoły Głównej Handlowej. Doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowej korporacji z branży finansowej. W Instytucie Cen Transferowych kieruje pracami zespołów dedykowanych cenom transferowym oraz schematom podatkowym MDR. Specjalizuje się w przygotowywaniu analiz porównawczych […]

Podmioty powiązane. Definicje. Struktury powiązań

Szczegóły szkolenia Program szkolenia: 1. Definicja podmiotów powiązanych2. Powiązania wynikające z wywierania znaczącego wpływu3. Sposób obliczania udziału pośredniego4. Najczęstsze ryzyka identyfikacji podmiotów powiązanych Prowadzący szkolenie: Beata Rawa-Miszczuk Absolwentka finansów i rachunkowości Szkoły Głównej Handlowej. Doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowej korporacji z branży finansowej. W Instytucie Cen Transferowych kieruje pracami zespołów dedykowanych cenom transferowym oraz schematom podatkowym MDR. Specjalizuje się w przygotowywaniu […]