Instytut Cen Transferowych Akademia Podatkowa

Odpowiedzialność karna i karna skarbowa osób zajmujących się sprawami finansowymi podmiotów powiązanych

Szczegóły szkolenia Celem szkolenia jest omówienie podstawowych zasad odpowiedzialności, zwłaszcza odpowiedzialności karno – skarbowej osób, które zajmują się sprawami finansowym podmiotów powiązanych.  W trakcie szkolenia zostaną scharakteryzowane przestępstwa i wykroczenia skarbowe, które w szczególności dotyczą podmiotów powiązanych. Ponadto zostaną omówione inne rodzaje odpowiedzialności związane z realizacją obowiązków spoczywających na podatnikach mających podmioty powiązane w rozumieniu […]

Odpowiedzialność karna skarbowa i materialna osób raportujących ceny transferowe

Szczegóły szkolenia Celem szkolenia jest omówienie podstawowych zasad odpowiedzialności, zwłaszcza odpowiedzialności karno – skarbowej osób, które zajmują się sprawami finansowym podmiotów powiązanych.  W trakcie szkolenia zostaną scharakteryzowane przestępstwa i wykroczenia skarbowe, które w szczególności dotyczą podmiotów powiązanych. Ponadto zostaną omówione inne rodzaje odpowiedzialności związane z realizacją obowiązków spoczywających na podatnikach mających podmioty powiązane w rozumieniu […]