Instytut Cen Transferowych Akademia Podatkowa

Katalog zwolnień ustawowych dotyczących obowiązków sprawozdawczych w cenach transferowych

Szczegóły szkolenia Cześć I. Zwolnienia dla transakcji realizowanych między podmiotami krajowymi Inne przesłanki do zwolnienia transakcji kontrolowanych Fakultatywne przygotowywanie analiz porównawczych Zmiany w zakresie zwolnień z obowiązku dokumentacyjnego od 1 stycznia 2022 r. Cześć II. Sesja Q&A Prowadzący szkolenie: Beata Rawa-Miszczuk Absolwentka finansów i rachunkowości Szkoły Głównej Handlowej. Doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowej korporacji z branży finansowej. W Instytucie […]

Obowiązki sprawozdawcze w cenach transferowych za 2022

Szczegóły szkolenia Cześć I. Informacja o cenach transferowych Klauzula rynkowości cen Informacja o umowach zawartych z nierezydentami (ORD-U) Obowiązki informacyjne CBC Cześć II. Sesja Q&A Prowadzący szkolenie: Beata Rawa-Miszczuk Absolwentka finansów i rachunkowości Szkoły Głównej Handlowej. Doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowej korporacji z branży finansowej. W Instytucie Cen Transferowych kieruje pracami zespołów dedykowanych cenom transferowym oraz schematom podatkowym MDR. Specjalizuje […]