Instytut Cen Transferowych Akademia Podatkowa

Transakcje finansowe. Rodzaje transakcji. Metodologia rozpoznawania.

Szczegóły szkolenia Program szkolenia: 1. Rodzaje transakcji finansowych 2. Sposoby ustalania wartości transakcji finansowych3. Metody weryfikacji cen stosowane w transakcjach finansowych4. Analiza rynkowego poziomu wynagrodzenia w transakcjach finansowych. Źródła danych.5. Uproszczenia safe harbour vs. raportowanie MDR6. Wybrane rodzaje transakcji finansowych w praktyce:    a) pożyczki    b) cash polling    c) gwarancje, poręczenia 7. Katalog […]

Wartości niematerialne i prawne w cenach transferowych

“Bardzo profesjonalnie prowadzone szkolenia! Prowadzący zawsze są bardzo dobrze przygotowani, dysponują imponującą wiedzą zarówno merytoryczną, jak i praktyczną, wykazują wnikliwą znajomość tematu oraz zaangażowanie. Polecam serdecznie!” Renata Magnowska Ekspert ds. Cen Transferowych, Wienerberger i Semmelrock Cześć I. Regulacje dotyczące wyceny wartości niematerialnych i prawnych Przedmiot analizy DEMPE Elementy analizy DEMPE Trudne do wyceny wartości niematerialne […]

Recharakteryzacja i pominięcie transakcji w cenach transferowych

“Bardzo profesjonalnie prowadzone szkolenia! Prowadzący zawsze są bardzo dobrze przygotowani, dysponują imponującą wiedzą zarówno merytoryczną, jak i praktyczną, wykazują wnikliwą znajomość tematu oraz zaangażowanie. Polecam serdecznie!” Renata Magnowska Ekspert ds. Cen Transferowych, Wienerberger i Semmelrock Cześć I. Charakterystyka recharakteryzacji transakcji Omówienie istoty pominięcia transakcji Przykłady recharakteryzacji i pominięcia transakcji w cenach transferowych Dokumentacja zabezpieczająca   […]

Raportowanie TPR-C (5). Kluczowe ryzyka. Pełnomocnictwo UPL-1. Podpis TPR przez nierezydenta a PESEL.

Szczegóły szkolenia Program szkolenia: 1. Jak podpisujemy i wysyłamy TPR za 2023 r.? 2. Osoby odpowiedzialne za złożenie TPR a odpowiedzialność karna skarbowa 3. Pełnomocnictwo UPL-1 – czy jest niezbędne do złożenia TPR?4. Podpisanie i złożenie TPR przez osobę fizyczną będącą nierezydentem. Jak zaraportować przy braku PESEL?5. Najczęstsze błędy i ryzyka w raportowaniu TPR:    […]

Nowy TPR. Omówienie wersji interaktywnej. Raportowanie transakcji kontrolowanych. Ryzyka podatkowe

Metodologia identyfikacji transakcji oraz zdarzeń wewnątrzgrupowych jako transakcji podlegających obowiązkowi sporządzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych. Ryzyka w kontekście TPR:1. Transakcja kontrolowana. Analiza definicji ustawowej.2. Rodzaje czynności, uzgodnień podlegających obowiązkowi dokumentacji local file.3. W jaki sposób ustalić limity transakcji kontrolowanych? Sposób grupowania transakcji kontrolowanych.4. Czy obowiązkowi local file podlegają zdarzenia?5. Ryzyka błędnej identyfikacji transakcji kontrolowanej w […]

Nowy TPR. Omówienie wersji interaktywnej. Raportowanie transakcji kontrolowanych. Ryzyka podatkowe

Metodologia identyfikacji transakcji oraz zdarzeń wewnątrzgrupowych jako transakcji podlegających obowiązkowi sporządzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych. Ryzyka w kontekście TPR:1. Transakcja kontrolowana. Analiza definicji ustawowej.2. Rodzaje czynności, uzgodnień podlegających obowiązkowi dokumentacji local file.3. W jaki sposób ustalić limity transakcji kontrolowanych? Sposób grupowania transakcji kontrolowanych.4. Czy obowiązkowi local file podlegają zdarzenia?5. Ryzyka błędnej identyfikacji transakcji kontrolowanej w […]

Warsztaty praktyczne. Nowy TPR-C (4) za 2021

Wersja interaktywna. Raportowanie transakcji kontrolowanych oraz transakcji z rajami podatkowymi. Zwolnienia z TPR. Ryzyka podatkowe. Informujemy, iż w związku ze zbliżającym się terminem na wywiązanie się przez podatników (których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym) z obowiązków z zakresu cen transferowych, wprowadziliśmy możliwość zakupu nagrania wideo szkolenia w cenie 390 zł netto – w celu […]

Nowy TPR. Omówienie wersji interaktywnej. Ryzyka podatkowe

Informujemy, iż w związku ze zbliżającym się terminem na wywiązanie się przez podatników (których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym) z obowiązków z zakresu cen transferowych, wprowadziliśmy możliwość zakupu nagrania wideo szkolenia w cenie 390 zł netto – w celu dokonania zakupu, prosimy o kliknięcie przycisku –> Dodaj do koszyka Metodologia identyfikacji transakcji oraz zdarzeń […]

Nowy TPR. Omówienie wersji interaktywnej. Ryzyka podatkowe

Metodologia identyfikacji transakcji oraz zdarzeń wewnątrzgrupowych jako transakcji podlegających obowiązkowi sporządzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych. Ryzyka w kontekście TPR:1. Transakcja kontrolowana. Analiza definicji ustawowej.2. Rodzaje czynności, uzgodnień podlegających obowiązkowi dokumentacji local file.3. W jaki sposób ustalić limity transakcji kontrolowanych? Sposób grupowania transakcji kontrolowanych.4. Czy obowiązkowi local file podlegają zdarzenia?5. Ryzyka błędnej identyfikacji transakcji kontrolowanej w […]

Nowy TPR. Omówienie wersji interaktywnej. Ryzyka podatkowe

Metodologia identyfikacji transakcji oraz zdarzeń wewnątrzgrupowych jako transakcji podlegających obowiązkowi sporządzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych. Ryzyka w kontekście TPR:1. Transakcja kontrolowana. Analiza definicji ustawowej.2. Rodzaje czynności, uzgodnień podlegających obowiązkowi dokumentacji local file.3. W jaki sposób ustalić limity transakcji kontrolowanych? Sposób grupowania transakcji kontrolowanych.4. Czy obowiązkowi local file podlegają zdarzenia?5. Ryzyka błędnej identyfikacji transakcji kontrolowanej w […]