Instytut Cen Transferowych Akademia Podatkowa

Trudne do wyceny wartości niematerialne HTVI. Pojęcie i zasady wyceny

Szczegóły szkolenia Program szkolenia: Omówienie definicji trudnych do wyceny wartości niematerialnych i prawnych Zasady przygotowania badania porównywalności dla HTVI HTVI a korekta cen transferowych Dokumentowanie wyceny HTVI Prowadzący szkolenie: Beata Rawa-Miszczuk Absolwentka finansów i rachunkowości Szkoły Głównej Handlowej. Doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowej korporacji z branży finansowej. W Instytucie Cen Transferowych kieruje pracami zespołów dedykowanych cenom transferowym oraz schematom podatkowym […]

Zasada ceny rynkowej

Szczegóły szkolenia Program szkolenia: Wytyczne w zakresie ceny rynkowej Przedziały rynkowe vs. ryzyko weryfikacji transakcji W jaki sposób ustalić rynkowość transakcji? Prowadzący szkolenie: dr Jarosław F. Mika Doradca podatkowy. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie z zakresu prawa podatkowego – najpierw jako członek zarządów spółek kapitałowych polskich oraz z udziałem kapitału zagranicznego, a następnie jako doradca podatkowy (numer wpisu 10 625). Więcej […]

Uproszczenia w cenach transferowych. Safe harbour finansowy i dla usług o niskiej wartości dodanej

Szczegóły szkolenia Program szkolenia: Charakterystyka safe harbour dla transakcji finansowych Omówienie warunków safe harbour w przypadku usług o niskiej wartości dodanej Obowiązki dokumentacyjne i sprawozdawcze w przypadku zastosowania safe harbour Wpływ safe harbour na raportowanie schematów podatkowych Prowadzący szkolenie: Beata Rawa-Miszczuk Absolwentka finansów i rachunkowości Szkoły Głównej Handlowej. Doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowej korporacji z branży finansowej. W Instytucie […]

APA – istota, elementy, kryteria, rodzaje uprzednich porozumień cenowych

Szczegóły szkolenia Program szkolenia: Rodzaje APA (jedno-, dwu- i wielostronne) Charakterystyka rodzajów APA Procedura zawierania porozumień APA Elementy wniosku APA. Prowadzący szkolenie: Beata Rawa-Miszczuk Absolwentka finansów i rachunkowości Szkoły Głównej Handlowej. Doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowej korporacji z branży finansowej. W Instytucie Cen Transferowych kieruje pracami zespołów dedykowanych cenom transferowym oraz schematom podatkowym MDR. Specjalizuje się w przygotowywaniu analiz porównawczych dla […]

Analiza porównawcza. Elementy analizy i zasady doboru próby badawczej.

Szczegóły szkolenia Program szkolenia: Etapy badania porównywalności Dobór właściwej metody badawczej Selekcja populacji badawczej Zastosowanie korekt porównywalności Wybór punktu z przedziału Prowadzący szkolenie: Beata Rawa-Miszczuk Absolwentka finansów i rachunkowości Szkoły Głównej Handlowej. Doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowej korporacji z branży finansowej. W Instytucie Cen Transferowych kieruje pracami zespołów dedykowanych cenom transferowym oraz schematom podatkowym MDR. Specjalizuje się w przygotowywaniu analiz porównawczych […]

Zwolnienia z obowiązku przygotowania dokumentacji cen transferowych. Katalog i kryteria

Szczegóły szkolenia Program szkolenia: Zwolnienia z konieczności przygotowania local file Zwolnienia z obowiązku przygotowania analiz porównawczych Raportowanie informacji o zastosowanych zwolnieniach w deklaracji TPR   Prowadzący szkolenie: Beata Rawa-Miszczuk Absolwentka finansów i rachunkowości Szkoły Głównej Handlowej. Doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowej korporacji z branży finansowej. W Instytucie Cen Transferowych kieruje pracami zespołów dedykowanych cenom transferowym oraz schematom podatkowym MDR. Specjalizuje […]

Kompensata transakcji jako narzędzie zabezpieczające

Szczegóły szkolenia Program szkolenia: Rodzaje kompensat transakcji. Zasady kompensaty transakcji. Raportowanie informacji o zastosowanej kompensacie transakcji. Kompensata transakcji czy korekta cen transferowych?   Prowadzący szkolenie: dr Jarosław F. Mika Doradca podatkowy. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie z zakresu prawa podatkowego – najpierw jako członek zarządów spółek kapitałowych polskich oraz z udziałem kapitału zagranicznego, a następnie jako doradca podatkowy (numer wpisu 10 […]

Ceny transferowe 2024

Szczegóły szkolenia Zapraszamy na szkolenie, podczas którego przybliżymy poniższe zagadnienia: 1. Kluczowe obszary raportowania w 2024 r.2. Ryzyka podatkowe związane z raportowaniem TPR3. Formularz TPR. Omówienie wersji interaktywnej na przykładach4. Transakcje z limitem 500 000 zł i 2 500 000 zł5. Obowiązki sprawozdawcze za 2023 r.6. Ryzyka podatkowe związane z raportowaniem 2023 r.7. Wpływ pandemii na obowiązki sprawozdawcze podmiotów powiązanych. […]

Transakcje finansowe. Rodzaje transakcji. Metodologia rozpoznawania.

Szczegóły szkolenia Program szkolenia: 1. Rodzaje transakcji finansowych 2. Sposoby ustalania wartości transakcji finansowych3. Metody weryfikacji cen stosowane w transakcjach finansowych4. Analiza rynkowego poziomu wynagrodzenia w transakcjach finansowych. Źródła danych.5. Uproszczenia safe harbour vs. raportowanie MDR6. Wybrane rodzaje transakcji finansowych w praktyce:    a) pożyczki    b) cash polling    c) gwarancje, poręczenia 7. Katalog […]

Podmioty powiązane. Definicje. Struktury powiązań

Szczegóły szkolenia Program szkolenia: 1. Definicja podmiotów powiązanych2. Powiązania wynikające z wywierania znaczącego wpływu3. Sposób obliczania udziału pośredniego4. Najczęstsze ryzyka identyfikacji podmiotów powiązanych Prowadzący szkolenie: Beata Rawa-Miszczuk Absolwentka finansów i rachunkowości Szkoły Głównej Handlowej. Doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowej korporacji z branży finansowej. W Instytucie Cen Transferowych kieruje pracami zespołów dedykowanych cenom transferowym oraz schematom podatkowym MDR. Specjalizuje się w przygotowywaniu […]