Instytut Cen Transferowych Akademia Podatkowa

Błędy w Master File

Szczegóły szkolenia Master File stanowi element uzupełniający do lokalnej dokumentacji cen transferowych. Dokumentacja Master File może być sporządzona przez inny podmiot powiązany obowiązany do dołączania grupowej dokumentacji cen transferowych. Możliwość przygotowania dokumentacji grupowej przez inny podmiot niż zobowiązany odnosi się zarówno do grup podmiotów powiązanych o strukturze krajowej, jak i do grup podmiotów powiązanych o […]