Instytut Cen Transferowych Akademia Podatkowa

CIT – podatkowe zamknięcie roku 2023

Szczegóły szkolenia Poniżej skrócony program szkolenia: I. Podstawa opodatkowaniaII. PrzychodyIII. Koszty uzyskania przychodówIV. Korekta przychodów oraz kosztów uzyskania przychodówV. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów – bieżące orzecznictwo oraz interpretacjeVI. Podatek od przerzucania dochodów – nowa regulacja prawnaVII. Podatek u źródła – bieżące orzecznictwo oraz interpretacje Szczegółowy program szkolenia dostępny jest >>TUTAJ<< Prowadzący szkolenie: Marcin Górski […]

Podatek od tzw. przerzuconych dochodów w praktyce

Szczegóły szkolenia Od 1 stycznia 2023 roku obowiązek udowodnienia, że dany wydatek nie spełnia definicji przerzuconego dochodu ciąży na polskich podatnikach dokonujących płatności do zagranicznych podmiotów powiązanych. Jeżeli polski podatnik nie wykaże, że nie zostały spełnione warunki pobrania podatku, może zostać zobowiązany do jego zapłaty. Biorąc pod uwagę charakter warunków, które muszą zostać zweryfikowane i […]

VAT w obrocie międzynarodowym

Szczegóły szkolenia Poniżej skrócony program szkolenia: I. Podstawowe definicjeII. Podstawowe kryteria podziałuIII. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)IV. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT)V. Magazyn call-of stockVI. Eksport towarówVII. Import towarówVIII. Świadczenie usług w obrocie międzynarodowym Szczegółowy program szkolenia dostępny jest >>TUTAJ<< Prowadzący szkolenie: Marcin Górski Adwokat. Doradca Podatkowy. Właściciel Kancelarii Adwokackiej/Kancelarii Doradztwa Podatkowego. Pan Mecenas Marcin Górski ukończył […]

Aktualne wyzwania podatkowe i regulacyjne

Szczegóły szkolenia Program szkolenia: KSeF – wyzwania związane z wystawianiem i odbieraniem faktur ustrukturyzowanych Slim VAT 3 – nowy pakiet zmian w podatku VAT DAC 7 – nowe obowiązki operatorów platform cyfrowych Ochrona sygnalistów – wdrożenie wewnętrznego systemu zgłaszania nieprawidłowości Prowadzący szkolenie: Piotr Perkowski Absolwent studiów licencjackich i magisterskich w Szkole Głównej Handlowej na kierunku […]

Program Współdziałania, Podatkowa Grupa Kapitałowa i Grupa VAT z doświadczenia praktyka

Szczegóły szkolenia Program szkolenia: PROGRAM WSPÓŁDZIAŁANIA Zasady ogólne Korzyści z uczestnictwa w programie Kryteria uczestnictwa Ramy wewnętrznego nadzoru podatkowego Audyt podatkowy i niezależny audyt funkcji podatkowej Umowa o współdziałanie Okresowy indywidualny plan nadzoru PODATKOWA GRUPA KAPITAŁOWA Warunki zawiązania PGK Korzyści z PGK Umowa PGK Rozliczanie strat podatkowych Reorganizacje w PGK Zasady prowadzenia ewidencji podatkowych Deklaracja […]

Podatek od tzw. przerzuconych dochodów w praktyce

Szczegóły szkolenia Od 1 stycznia 2023 roku obowiązek udowodnienia, że dany wydatek nie spełnia definicji przerzuconego dochodu ciąży na polskich podatnikach dokonujących płatności do zagranicznych podmiotów powiązanych. Jeżeli polski podatnik nie wykaże, że nie zostały spełnione warunki pobrania podatku, może zostać zobowiązany do jego zapłaty. Biorąc pod uwagę charakter warunków, które muszą zostać zweryfikowane i […]