Instytut Cen Transferowych Akademia Podatkowa

Specjalista ds. cen transferowych – kurs

Specjalista ds. cen transferowych – kurs

Kurs specjalisty ds. cen transferowych skierowany jest do osób zajmujących się tematyka cen transferowych, ale także do osób, które zamierzają zapoznać się z tematem.

Celem kursu będzie zapoznanie uczestników z kluczowymi zagadnieniami w zakresie cen transferowych z punktu widzenia obowiązków sprawozdawczości podatkowej oraz ryzyk: podatkowych i karnych skarbowych.

Kurs został podzielony na 3 moduły.

Moduł 1: Wprowadzenie. Identyfikacja podmiotów powiązanych. Kwalifikacja transakcji jako transakcji kontrolowanych. Metody szacowania cen transferowych.

Moduł 2: Obowiązki sprawozdawcze. Local file. Master file. Analiza porównawcza. Informacja o cenach transferowych TPR-C.

Moduł 3: Ryzyka podatkowe. Wpływ otoczenia ekonomicznego na ceny transferowe. Klauzula rynkowego poziomu cen. Restrukturyzacja działalności.

Koncepcja merytoryczna kursu zakłada, że każdy uczestnik po jego zakończeniu będzie mógł samodzielnie projektować i rozliczać transakcje dokonywane pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Uczestnik kursu otrzyma również Zaświadczenie o ukończonym kursie specjalisty ds. cen transferowych.

Dla chętnych osób przewidujemy Zaświadczenia certyfikowane przez Instytut Cen Transferowych (Certyfikat). Warunkiem otrzymania takiego certyfikatu będzie pozytywny wynik testu, który będzie zorganizowany w dedykowanym terminie.

Szkolenie online

Terminy spotkań:

30.11.2022 / 14.12.2022 / 11.01.2023

Godziny:

9:00 – 12:00

Cena:

1950 zł netto (+ 23% VAT) za wszystkie 3 spotkania

Rabat:

20% przy zapisie najpóźniej 2 tygodnie przed szkoleniem

Dodatkowe informacje:

› wydarzenie realizowane na żywo

› aktualności, zmiany, praktyczne podejście

› indywidualne konsultacje z trenerem przez dwa tygodnie po wydarzeniu

› 5 dniowy dostęp do nagrania po zakończeniu szkolenia

Dodaj szkolenie do swojego kalendarza i ustaw przypomnienie o nadchodzącym terminie

Trenerzy prowadzący szkolenie:

dr Jarosław F. Mika

dr Jarosław F. Mika

Doradca podatkowy numer wpisu 10 625. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie z zakresu prawa podatkowego – najpierw jako członek zarządów spółek kapitałowych polskich oraz z udziałem kapitału zagranicznego, następnie jako doradca podatkowy.

Doświadczenie z zakresu podatków zdobywał m.in. w KPMG, CC&M. Autor kilkunastu publikacji dotyczących problematyki prawa podatkowego (Przegląd Podatkowy, Monitor Podatkowy) oraz książek: „Ceny transferowe. Komentarz do rozporządzeń. Metody szacowania i analizy cen transferowych. Obowiązki sprawozdawcze. Schematy podatkowe MDR. Przykłady.” (C.H. Beck, Warszawa 2019), „Ceny transferowe. 259 wyjaśnień i interpretacji” (Wolters Kluwer, Warszawa 2018), „Ceny transferowe. Komentarz do rozporządzenia Ministra Finansów. Metody ustalania i szacowania cen transferowych. Przykłady” (C.H. Beck, Warszawa 2014, wydanie 2 w 2017 roku), „Podatkowe aspekty działalności w specjalnych strefach ekonomicznych” (Unimex, Wrocław 2012), “Ceny transferowe. Dokumentacje podatkowe. Odpowiedzialność karna skarbowa” (C.H. Beck, Warszawa 2007).

Członek Komisji Konkursowej III Edycji (2016/2017) konkursu na najlepszą pracę magisterską w zakresie prawa podatkowego organizowanego przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych.

Uczestnik prac Komitetu ds. Podatków w Krajowej Izbie Gospodarczej w kadencji 2021 – 2025.

Ponadto uczestniczył w pracach opiniodawczo – doradczych utworzonych przez Ministra Finansów w ramach Forum Cen Transferowych (FCT) w roli eksperta w latach 2018 – 2021.
Od 14 stycznia 2021 r. jest członkiem Grupy Roboczej 10 „Wpływ pandemii COVID-19 na ceny transferowe”.

Beata Rawa

Beata Rawa

Absolwentka finansów i rachunkowości Szkoły Głównej Handlowej. Doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowej korporacji z branży finansowej. 

W Instytucie Cen Transferowych kieruje pracami zespołów dedykowanym cenom transferowym oraz schematom podatkowym MDR. Specjalizuje się w przygotowywaniu analiz porównawczych dla transakcji przeprowadzanych w ramach grup kapitałowych. Współautor publikacji: „Restrukturyzacja przedsiębiorstwa (ceny transferowe, przekształcenia)”, „Ceny transferowe. 259 wyjaśnień i interpretacji”, „Leksykon cen transferowych” oraz autor artykułów poświęconym tematyce cen transferowych. Prelegent na szkoleniach z zakresu cen transferowych.

Beata jest w trakcie uzyskiwania uprawnień doradcy podatkowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *