Instytut Cen Transferowych Akademia Podatkowa

Podatek u źródła

Podatek u źródła

Szczegóły szkolenia

W 2022 r. wszedł w życie tzw. mechanizm ,,pay and refund” (art. 26 ust. 2e ustawy o CIT). Od tego czasu, w przypadku wypłat z tytułu odsetek, należności licencyjnych oraz dywidend, przekraczających wartość 2 mln zł rocznie na rzecz jednego zagranicznego podmiotu powiązanego, polskie podmioty zobowiązane są pobrać podatek u źródła według stawki podstawowej wynikającej z przepisów (19% lub 20%), bez możliwości skorzystania z preferencji.

Jednakże, zastosowanie niższej stawki podatku lub zwolnienia z poboru podatku jest możliwe pod warunkiem:
1) uzyskania opinii o stosowaniu preferencji lub
2) złożenia stosownego oświadczenia, które wykaże, że przy zachowaniu należytej staranności płatnik nie posiada wiedzy uzasadniającej przypuszczenie, że istnieją okoliczności wykluczające możliwość zastosowania stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

W 2022 r. zmieniła się definicja rzeczywistego właściciela (beneficial owner) oraz zasady związane z certyfikatem rezydencji podatkowej.

Rok 2023 r. przynosi kolejne zmiany w obszarze podatku u źródła (Polski Ład 3.0). Pozytywną zmianą jest wydłużenie okresu obowiązywania oświadczenia płatnika WH-OSC i WH-OSP z dotychczasowych dwóch miesięcy do końca roku podatkowego, w którym oświadczenie zostało złożone oraz zmiana terminu złożenia oświadczenia pierwotnego, a także przedłużenie wyłączenia mechanizmu pay and refund w stosunku do tzw. ,,płatnika technicznego” (art. 26 ust. 2c u.p.d.o.p.).

Zapraszamy na szkolenie, podczas którego oprócz podstawowych kwestii związanych z problematyką podatku u źródła, podsumowane zostaną również zmiany mające miejsce w ubiegłym oraz bieżącym roku oraz przybliżone zostanie najnowsze orzecznictwo z zakresu podatku u źródła.

Prowadzący szkolenie:
DSC_6909

Michał Mika

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w obszarze podatków międzynarodowych, w tym w zakresie przepisów umów i konwencji międzynarodowych.

W Instytucie Cen Transferowych aktywnie wspiera podatników w zagadnieniach związanych z cenami transferowymi oraz opodatkowaniem podatkiem u źródła. Specjalizuje się także w analizie ryzyka doszacowania dochodu podlegającego opodatkowaniu w zakresie cen transferowych.

Prelegent na szkoleniach z zakresu opodatkowania podatkiem u źródła.

Szkolenie:

on-line

Terminy:

21.10.2024
22.11.2024
17.12.2024

Godziny:

10:00 – 13:30

Cena:

390 zł netto
(+ 23% VAT) / osobę

Rabat:

10% przy zapisie najpóźniej 2 tygodnie przed szkoleniem

Dodatkowe informacje:

› wydarzenie realizowane na żywo

› aktualności, zmiany, praktyczne podejście

› indywidualne konsultacje z trenerem przez dwa tygodnie po wydarzeniu

› dostęp do nagrania po zakończeniu szkolenia

Opinie klientów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *