Instytut Cen Transferowych Akademia Podatkowa

Podatek u źródła 2023

Podatek u źródła 2023

Szczegóły szkolenia

W 2022 r. wszedł w życie tzw. mechanizm ,,pay and refund” (art. 26 ust. 2e ustawy o CIT). Od tego czasu w przypadku wypłat z tytułu odsetek, należności licencyjnych oraz dywidend, przekraczających wartość 2 mln zł rocznie na rzecz jednego zagranicznego podmiotu powiązanego, polskie podmioty zobowiązane są pobrać podatek u źródła według stawki podstawowej wynikającej z przepisów (19% lub 20%), bez możliwości skorzystania z preferencji.

Zastosowanie niższej stawki podatku lub zwolnienia z poboru podatku jest możliwe pod warunkiem:
1) uzyskania opinii o stosowaniu preferencji lub
2) złożenia stosownego oświadczenia, które wykaże, że przy zachowaniu należytej staranności płatnik nie posiada wiedzy uzasadniającej przypuszczenie, że istnieją okoliczności wykluczające możliwość zastosowania stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

W 2022 r. zmieniły się zasady związane ze złożeniem wniosku o opinię i oświadczenia płatnika, wymogi dotyczące należytej staranności, zmianie uległa definicja rzeczywistego właściciela (beneficial owner) oraz zasady związane z certyfikatem rezydencji podatkowej.

Rok 2023 r. przynosi kolejne zmiany w obszarze podatku u źródła (Polski Ład 3.0). Pozytywną zmianą jest wydłużenie okresu obowiązywania oświadczenia płatnika WH-OSC i WH-OSP z dotychczasowych dwóch miesięcy do końca roku podatkowego, w którym oświadczenie zostało złożone oraz zmiana terminu złożenia oświadczenia pierwotnego, a także przedłużenie wyłączenia mechanizmu pay and refund w stosunku do tzw. ,,płatnika technicznego” (art. 26 ust. 2c u.p.d.o.p.).

Zapraszamy na szkolenie, podczas którego oprócz podstawowych kwestii związanych z problematyką podatku u źródła, podsumowane zostaną również zmiany mające miejsce w ubiegłym oraz bieżącym roku oraz przybliżone zostanie najnowsze orzecznictwo z zakresu podatku u źródła.

Prowadzący szkolenie:
Magdalena Świątkiewicz prelegent

Magdalena Świątkiewicz

Absolwentka prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w kancelarii prawnej oraz w kancelarii brokerskiej.

W Instytucie Cen Transferowych pełni funkcję starszego konsultanta podatkowego, aktywnie wspiera podatników w zagadnieniach związanych z cenami transferowymi oraz opodatkowaniem podatkiem u źródła, w szczególności w zakresie pomocy w przygotowaniu wniosków i oświadczeń oraz procedur związanych z dochowaniem należytej staranności.

Prelegent na szkoleniach z zakresu opodatkowania podatkiem u źródła.

Terminy:

21.09.2023
29.11.2023

Godziny:

10:00 – 15:00

Cena:

390 zł netto
(+ 23% VAT) / osobę

Rabat:

10% przy zapisie najpóźniej 2 tygodnie przed szkoleniem

Dodatkowe informacje:

› wydarzenie realizowane na żywo

› aktualności, zmiany, praktyczne podejście

› indywidualne konsultacje z trenerem przez dwa tygodnie po wydarzeniu

› 5 dniowy dostęp do nagrania po zakończeniu szkolenia

Kalendarz:

Dodaj szkolenie do swojego kalendarza i ustaw przypomnienie o nadchodzącym terminie

Opinie klientów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *