Instytut Cen Transferowych Akademia Podatkowa

Podatek od tzw. przerzuconych dochodów w praktyce

Podatek od tzw. przerzuconych dochodów w praktyce

Szczegóły szkolenia

Od 1 stycznia 2023 roku obowiązek udowodnienia, że dany wydatek nie spełnia definicji przerzuconego dochodu ciąży na polskich podatnikach dokonujących płatności do zagranicznych podmiotów powiązanych.

Jeżeli polski podatnik nie wykaże, że nie zostały spełnione warunki pobrania podatku, może zostać zobowiązany do jego zapłaty. Biorąc pod uwagę charakter warunków, które muszą zostać zweryfikowane i udokumentowane przez podatnika, niezbędne będzie wprowadzenie odpowiednich procedur, aby dochować należytej staranności i tym samym uniknąć konieczności zapłaty podatku od przerzuconych dochodów. Będzie to także wiązało się z koniecznością pozyskiwania określonych danych od zagranicznych podmiotów powiązanych, co może być dodatkowym utrudnieniem.

Co prawda, w 2023 r. nadal obowiązują przepisy, które pozwalają na wyłączenie stosowania podatku od przerzuconych dochodów w zakresie w jakim koszty zostały poniesione na rzecz podmiotu powiązanego podlegającego opodatkowaniu od całości swoich dochodów w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie, podmioty te muszą prowadzić w jednym z tych państw „istotną rzeczywistą działalność gospodarczą”. Niestety, również w tym przypadku obowiązek wykazania, że to nieprecyzyjne kryterium niestosowania przepisów o podatku od przerzuconych dochodów zostało spełnione będzie ciążyć na polskim podatniku.

Dlatego istotne jest aby jak najszybciej wypracować odpowiednie zasady postępowania w zakresie dochowania należytej staranności.

Program:

1. Koszty podlegające opodatkowaniu
2. Warunki kwalifikujące do opodatkowania
3. Stawka opodatkowania
4. Odliczenia od podatku
5. Kwestie dokumentacyjne – należyta staranność
6. Zwolnienia i wyłączenia z opodatkowania
7. Case study

Prowadzący szkolenie:
Piotr-Perkowski

Piotr Perkowski

Absolwent studiów licencjackich i magisterskich w Szkole Głównej Handlowej na kierunku finanse i rachunkowość oraz podyplomowych studiów z zakresu prawa podatkowego ukończonych na Akademii Leona Koźmińskiego. Specjalizuje się w zakresie podatków dochodowych i cen transferowych.

Wieloletnie doświadczenie praktyczne w obszarze podatków zdobyte podczas pracy w wiodących firmach doradczych oraz na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych w wewnętrznych działach podatkowych największych polskich i zagranicznych firm w branżach takich jak telekomunikacja, handel detaliczny czy energetyka. W trakcie kariery zawodowej uczestniczył w przeglądach podatkowych i projektach due dilligence, prowadził szkolenia podatkowe, sporządzał opinie, raporty, przygotowywał wnioski o wydanie interpretacji indywidualnych i pisma procesowe oraz wdrażał wewnętrzne procedury i instrukcje podatkowe.

Szkolenie:

on-line

Terminy:

6.03.2024

Godziny:

9:00 – 11:00

Cena:

190 zł netto
(+ 23% VAT) / osobę

Rabat:

10% przy zapisie najpóźniej 2 tygodnie przed szkoleniem

Dodatkowe informacje:

› wydarzenie realizowane na żywo

› aktualności, zmiany, praktyczne podejście

› indywidualne konsultacje z trenerem przez dwa tygodnie po wydarzeniu

› 5 dniowy dostęp do nagrania po zakończeniu szkolenia

Kalendarz:

Dodaj szkolenie do swojego kalendarza i ustaw przypomnienie o nadchodzącym terminie

Opinie klientów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *