Instytut Cen Transferowych Akademia Podatkowa

Odpowiedzialność karna skarbowa i materialna osób raportujących ceny transferowe

Odpowiedzialność karna skarbowa i materialna osób raportujących ceny transferowe

Szczegóły szkolenia

Celem szkolenia jest omówienie podstawowych zasad odpowiedzialności, zwłaszcza odpowiedzialności karno – skarbowej osób, które zajmują się sprawami finansowym podmiotów powiązanych. 

W trakcie szkolenia zostaną scharakteryzowane przestępstwa i wykroczenia skarbowe, które w szczególności dotyczą podmiotów powiązanych. Ponadto zostaną omówione inne rodzaje odpowiedzialności związane z realizacją obowiązków spoczywających na podatnikach mających podmioty powiązane w rozumieniu przepisów o cenach transferowych.

W szczegółowy sposób zostaną wyjaśnione zasady odpowiedzialności karno – skarbowej członków zarządu, księgowych i dyrektorów finansowych.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób zajmujących się sprawami finansowymi i rozliczeniami podatkowymi (dyrektorzy finansowi, główni księgowi i pracownicy księgowości) podmiotów prowadzących działalność gospodarczą – ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów powiązanych – oraz osób odpowiedzialnych za nadzór nad wykonywaniem tych obowiązków (kadra kierownicza).

PROGRAM:

1. Odpowiedzialność karna skarbowa – zagadnienia podstawowe
2. Przestępstwa i wykroczenia skarbowe – różnice w klasyfikacji
3. Odpowiedzialność karna – wybrane czyny
4. Zasady odpowiedzialności karnej skarbowej:
4.1. Kadry kierowniczej
4.2. Księgowych
4.3. Dyrektorów finansowych
5. Odpowiedzialność karna skarbowa w następujących obszarach:
5.1. Schematy podatkowe (MDR)
5.2. Podatek u źródła (WHT)
5.3. Strategia podatkowa
5.4. VAT
5.5. Ceny transferowe (TP)
6. Zakres odpowiedzialności wynikający z ustawy o rachunkowości
7. Inne rodzaje odpowiedzialności:
7.1. Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
7.2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
7.3. Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych
7.4. Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
8. Terminy przedawnienia
9. Zasady zaniechania ukarania sprawcy
10. Sposoby ograniczenia ryzyka odpowiedzialności karno skarbowej

Prowadzący szkolenie:
dr Jarosław F. Mika prelegent

dr Jarosław F. Mika

Doradca podatkowy. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie z zakresu prawa podatkowego – najpierw jako członek zarządów spółek kapitałowych polskich oraz z udziałem kapitału zagranicznego, a następnie jako doradca podatkowy (numer wpisu 10 625).

Autor publikacji dotyczących problematyki prawa podatkowego (Przegląd Podatkowy, Monitor Podatkowy) oraz książek takich jak (między innymi):

  • „Raje podatkowe. Procedura należytej staranności. Obowiązki w cenach transferowych.” (C.H. Beck, 2022),
  • „Podmioty powiązane. Obowiązki podatkowe. Raportowanie transakcji grupowych.” (C.H. Beck, 2022),
  • „Zarządzanie ryzykiem podatkowym w cenach transferowych. Obowiązki i ryzyka sprawozdawcze” (C.H. Beck, 2020),
  • „Ceny transferowe. Komentarz do rozporządzeń. Metody szacowania i analizy cen transferowych. Obowiązki sprawozdawcze. Schematy podatkowe MDR. Przykłady.” (C.H. Beck, 2019, wydanie 2 w 2021 roku),
  • „Ceny transferowe. 259 wyjaśnień i interpretacji” (Wolters Kluwer, 2018),
  • „Podatkowe aspekty działalności w specjalnych strefach ekonomicznych” (Unimex, Wrocław 2012).

 

Uczestnik prac Komitetu ds. Podatków w Krajowej Izbie Gospodarczej w kadencji 2021 – 2025.

Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego (kadencja 2022 – 2026).

Uczestnik w pracach opiniodawczo – doradczych utworzonych przez Ministra Finansów w ramach Forum Cen Transferowych (FCT) w roli eksperta w latach 2018 – 2021.
Od 14 stycznia 2021 r. członek Grupy Roboczej 10 „Wpływ pandemii COVID-19 na ceny transferowe”. Członek Komisji Konkursowej III Edycji (2016/2017) konkursu na najlepszą pracę magisterską w zakresie prawa podatkowego organizowanego przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych.

Beata Rawa-Miszczuk prelegent

Beata Rawa-Miszczuk

Absolwentka finansów i rachunkowości Szkoły Głównej Handlowej. Doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowej korporacji z branży finansowej.

W Instytucie Cen Transferowych kieruje pracami zespołów dedykowanych cenom transferowym oraz schematom podatkowym MDR. Specjalizuje się w przygotowywaniu analiz porównawczych dla transakcji przeprowadzanych w ramach grup kapitałowych.

Współautor publikacji: „Podmioty powiązane. Obowiązki podatkowe. Raportowanie transakcji grupowych”, „Raje podatkowe. Procedura należytej staranności. Obowiązki w cenach transferowych​”, „Restrukturyzacja przedsiębiorstwa (ceny transferowe, przekształcenia)”, „Ceny transferowe. 259 wyjaśnień i interpretacji”, „Leksykon cen transferowych” oraz autor artykułów poświęconym tematyce cen transferowych.

Doświadczony wykładowca w obszarze cen transferowych.

Paweł Rosiński prelegent

Paweł Rosiński

Doradca podatkowy nr 13 408. Starszy konsultant podatkowy w Instytucie Cen Transferowych, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Praktyk prawa podatkowego zwłaszcza w zakresie podatków dochodowych oraz podatku od nieruchomości. 

Prelegent na szkoleniach z zakresu cen transferowych, schematów podatkowych, podatku u źródła. Ponadto specjalizuje się w tematyce raportowania schematów podatkowych (MDR).

W Instytucie Cen Transferowych odpowiada za praktykę podatku dochodowego i raportowania schematów podatkowych.

Szkolenie:

on-line

Terminy:

1.02.2024

Godziny:

10:00 – 13:00

Cena:

290 zł netto
(+ 23% VAT) / osobę

W ramach pakietu: uczestnictwo bezpłatne

Rabat:

10% przy zapisie najpóźniej 2 tygodnie przed szkoleniem

Dodatkowe informacje:

› wydarzenie realizowane na żywo

› aktualności, zmiany, praktyczne podejście

› indywidualne konsultacje z trenerami przez dwa tygodnie po wydarzeniu

› dostęp do nagrania po zakończeniu szkolenia

Kalendarz:

Dodaj szkolenie do swojego kalendarza i ustaw przypomnienie o nadchodzącym terminie

Opinie klientów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *