Instytut Cen Transferowych Akademia Podatkowa

Nowy TPR. Omówienie wersji interaktywnej. Ryzyka podatkowe

Nowy TPR. Omówienie wersji interaktywnej. Ryzyka podatkowe

Informujemy, iż w związku ze zbliżającym się terminem na wywiązanie się przez podatników (których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym) z obowiązków z zakresu cen transferowych, wprowadziliśmy możliwość zakupu nagrania wideo szkolenia w cenie 390 zł netto – w celu dokonania zakupu, prosimy o wybranie w formularzu zgłoszeniowym opcji Nagranie wideo - Nowy TPR

Metodologia identyfikacji transakcji oraz zdarzeń wewnątrzgrupowych jako transakcji podlegających obowiązkowi sporządzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych.

Ryzyka w kontekście TPR:
1. Transakcja kontrolowana. Analiza definicji ustawowej.
2. Rodzaje czynności, uzgodnień podlegających obowiązkowi dokumentacji local file.
3. W jaki sposób ustalić limity transakcji kontrolowanych? Sposób grupowania transakcji kontrolowanych.
4. Czy obowiązkowi local file podlegają zdarzenia?
5. Ryzyka błędnej identyfikacji transakcji kontrolowanej w kontekście KKS.

Na spotkaniu omówione zostaną obowiązki sprawozdawcze w zakresie cen transferowych za 2021 rok. Przedstawiona zostanie metodologia przygotowania analizy porównawczej i jej wpływ na poprawność wypełnienia informacji o cenach transferowych TPR.
Dodatkowo zostaną omówione kluczowe ryzyka związane z obowiązkiem zaraportowania TPR do 31 grudnia 2022 roku.
Istotnym elementem spotkania (szkolenia) będzie omówienie wybranych transakcji kontrolowanych na interaktywnym formularzu TPR.

Szkolenie online

Terminy:

– nowy termin wkrótce –

Godziny:

10:00 – 13:00

Cena:

600 zł netto (+ 23% VAT) / osobę

Rabat:

10% przy zapisie najpóźniej 2 tygodnie przed szkoleniem

Dodatkowe informacje:

› wydarzenie realizowane na żywo

› aktualności, zmiany, praktyczne podejście

› indywidualne konsultacje z trenerem przez dwa tygodnie po wydarzeniu

› 5 dniowy dostęp do nagrania po zakończeniu szkolenia

Dodaj szkolenie do swojego kalendarza i ustaw przypomnienie o nadchodzącym terminie

Trenerzy prowadzący szkolenie:

dr Jarosław F. Mika

dr Jarosław F. Mika

Doradca podatkowy numer wpisu 10 625. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie z zakresu prawa podatkowego – najpierw jako członek zarządów spółek kapitałowych polskich oraz z udziałem kapitału zagranicznego, następnie jako doradca podatkowy.

Doświadczenie z zakresu podatków zdobywał m.in. w KPMG, CC&M. Autor kilkunastu publikacji dotyczących problematyki prawa podatkowego (Przegląd Podatkowy, Monitor Podatkowy) oraz książek: „Ceny transferowe. Komentarz do rozporządzeń. Metody szacowania i analizy cen transferowych. Obowiązki sprawozdawcze. Schematy podatkowe MDR. Przykłady.” (C.H. Beck, Warszawa 2019), „Ceny transferowe. 259 wyjaśnień i interpretacji” (Wolters Kluwer, Warszawa 2018), „Ceny transferowe. Komentarz do rozporządzenia Ministra Finansów. Metody ustalania i szacowania cen transferowych. Przykłady” (C.H. Beck, Warszawa 2014, wydanie 2 w 2017 roku), „Podatkowe aspekty działalności w specjalnych strefach ekonomicznych” (Unimex, Wrocław 2012), “Ceny transferowe. Dokumentacje podatkowe. Odpowiedzialność karna skarbowa” (C.H. Beck, Warszawa 2007).

Członek Komisji Konkursowej III Edycji (2016/2017) konkursu na najlepszą pracę magisterską w zakresie prawa podatkowego organizowanego przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych.

Uczestnik prac Komitetu ds. Podatków w Krajowej Izbie Gospodarczej w kadencji 2021 – 2025.

Ponadto uczestniczył w pracach opiniodawczo – doradczych utworzonych przez Ministra Finansów w ramach Forum Cen Transferowych (FCT) w roli eksperta w latach 2018 – 2021.
Od 14 stycznia 2021 r. jest członkiem Grupy Roboczej 10 „Wpływ pandemii COVID-19 na ceny transferowe”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *