Instytut Cen Transferowych Akademia Podatkowa

Nowy TPR. Omówienie wersji interaktywnej. Ryzyka podatkowe

Nowy TPR. Omówienie wersji interaktywnej. Ryzyka podatkowe

Metodologia identyfikacji transakcji oraz zdarzeń wewnątrzgrupowych jako transakcji podlegających obowiązkowi sporządzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych.

Ryzyka w kontekście TPR:
1. Transakcja kontrolowana. Analiza definicji ustawowej.
2. Rodzaje czynności, uzgodnień podlegających obowiązkowi dokumentacji local file.
3. W jaki sposób ustalić limity transakcji kontrolowanych? Sposób grupowania transakcji kontrolowanych.
4. Czy obowiązkowi local file podlegają zdarzenia?
5. Ryzyka błędnej identyfikacji transakcji kontrolowanej w kontekście KKS.

Na spotkaniu omówione zostaną obowiązki sprawozdawcze w zakresie cen transferowych za 2021 rok. Przedstawiona zostanie metodologia przygotowania analizy porównawczej i jej wpływ na poprawność wypełnienia informacji o cenach transferowych TPR.
Dodatkowo zostaną omówione kluczowe ryzyka związane z obowiązkiem zaraportowania TPR do 31 grudnia 2022 roku.
Istotnym elementem spotkania (szkolenia) będzie omówienie wybranych transakcji kontrolowanych na interaktywnym formularzu TPR.

Szkolenie online

Terminy:

17.11.2022
7.12.2022
20.12.2022

Godziny:

9:00 – 12:00

Cena:

600 zł netto (+ 23% VAT) / osobę

Rabat:

20% przy zapisie najpóźniej 2 tygodnie przed szkoleniem

Dodatkowe informacje:

› wydarzenie realizowane na żywo

› aktualności, zmiany, praktyczne podejście

› indywidualne konsultacje z trenerem przez dwa tygodnie po wydarzeniu

› 5 dniowy dostęp do nagrania po zakończeniu szkolenia

Dodaj szkolenie do swojego kalendarza i ustaw przypomnienie o nadchodzącym terminie

Trenerzy prowadzący szkolenie:

dr Jarosław F. Mika

dr Jarosław F. Mika

Doradca podatkowy numer wpisu 10 625. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie z zakresu prawa podatkowego – najpierw jako członek zarządów spółek kapitałowych polskich oraz z udziałem kapitału zagranicznego, następnie jako doradca podatkowy.

Doświadczenie z zakresu podatków zdobywał m.in. w KPMG, CC&M. Autor kilkunastu publikacji dotyczących problematyki prawa podatkowego (Przegląd Podatkowy, Monitor Podatkowy) oraz książek: „Ceny transferowe. Komentarz do rozporządzeń. Metody szacowania i analizy cen transferowych. Obowiązki sprawozdawcze. Schematy podatkowe MDR. Przykłady.” (C.H. Beck, Warszawa 2019), „Ceny transferowe. 259 wyjaśnień i interpretacji” (Wolters Kluwer, Warszawa 2018), „Ceny transferowe. Komentarz do rozporządzenia Ministra Finansów. Metody ustalania i szacowania cen transferowych. Przykłady” (C.H. Beck, Warszawa 2014, wydanie 2 w 2017 roku), „Podatkowe aspekty działalności w specjalnych strefach ekonomicznych” (Unimex, Wrocław 2012), “Ceny transferowe. Dokumentacje podatkowe. Odpowiedzialność karna skarbowa” (C.H. Beck, Warszawa 2007).

Członek Komisji Konkursowej III Edycji (2016/2017) konkursu na najlepszą pracę magisterską w zakresie prawa podatkowego organizowanego przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych.

Uczestnik prac Komitetu ds. Podatków w Krajowej Izbie Gospodarczej w kadencji 2021 – 2025.

Ponadto uczestniczył w pracach opiniodawczo – doradczych utworzonych przez Ministra Finansów w ramach Forum Cen Transferowych (FCT) w roli eksperta w latach 2018 – 2021.
Od 14 stycznia 2021 r. jest członkiem Grupy Roboczej 10 „Wpływ pandemii COVID-19 na ceny transferowe”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *