Instytut Cen Transferowych Akademia Podatkowa

Należyta staranność dla podmiotów powiązanych – procesy i procedury

Należyta staranność dla podmiotów powiązanych – procesy i procedury

Szczegóły szkolenia

Podmioty powiązane zobligowane są dostosowywać ceny transakcyjne do warunków rynkowych. Poszukiwanie danych porównawczych oraz zastosowanie właściwych kryteriów zawężających jest w wielu sytuacjach pracochłonne i obarczone ryzykiem poprawności doboru próby badawczej. Dodatkowym elementem istotnym w procesie ustalania wynagrodzenia jest wybór metody szacowania ceny, a w szczególności kalkulacja bazy kosztowej. Poza wymienionymi obowiązkami, podmioty powiązane powinny zwrócić uwagę na kwalifikację czynności jako transakcji kontrolowanej. Poza typowymi transakcjami handlowymi (sprzedaż, zakup wyrobów gotowych, surowców, usług) podmioty z grup kapitałowych zobowiązane są do ujawniania tzw. zdarzeń.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na przesłanki identyfikacji transakcji kontrolowanych tj. różnice pomiędzy umową przedwstępną a przyrzeczoną oraz faktury zaliczkowe i puste.

Na spotkaniu zostanie omówiona matryca należytej staranności uwzględniająca rekomendowane narzędzia ograniczające i/lub eliminujące ryzyka w zakresie raportowania transakcji grupowych. Wskazane zostaną również kluczowe błędy w procesie przygotowywania informacji o cenach transferowych TPR-C.

Spotkanie skierowane jest w szczególności do osób, które nadzorują rozliczenia pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz odpowiadają za ustalanie, weryfikację cen grupowych.

Prowadzący szkolenie:
dr Jarosław F. Mika prelegent

dr Jarosław F. Mika

Doradca podatkowy. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie z zakresu prawa podatkowego – najpierw jako członek zarządów spółek kapitałowych polskich oraz z udziałem kapitału zagranicznego, a następnie jako doradca podatkowy (numer wpisu 10 625).

Autor publikacji dotyczących problematyki prawa podatkowego (Przegląd Podatkowy, Monitor Podatkowy) oraz książek takich jak (między innymi):

  • „Raje podatkowe. Procedura należytej staranności. Obowiązki w cenach transferowych.” (C.H. Beck, 2022),
  • „Podmioty powiązane. Obowiązki podatkowe. Raportowanie transakcji grupowych.” (C.H. Beck, 2022),
  • „Zarządzanie ryzykiem podatkowym w cenach transferowych. Obowiązki i ryzyka sprawozdawcze” (C.H. Beck, 2020),
  • „Ceny transferowe. Komentarz do rozporządzeń. Metody szacowania i analizy cen transferowych. Obowiązki sprawozdawcze. Schematy podatkowe MDR. Przykłady.” (C.H. Beck, 2019, wydanie 2 w 2021 roku),
  • „Ceny transferowe. 259 wyjaśnień i interpretacji” (Wolters Kluwer, 2018),
  • „Podatkowe aspekty działalności w specjalnych strefach ekonomicznych” (Unimex, Wrocław 2012).

 

Uczestnik prac Komitetu ds. Podatków w Krajowej Izbie Gospodarczej w kadencji 2021 – 2025.

Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego (kadencja 2022 – 2026).

Uczestnik w pracach opiniodawczo – doradczych utworzonych przez Ministra Finansów w ramach Forum Cen Transferowych (FCT) w roli eksperta w latach 2018 – 2021.
Od 14 stycznia 2021 r. członek Grupy Roboczej 10 „Wpływ pandemii COVID-19 na ceny transferowe”. Członek Komisji Konkursowej III Edycji (2016/2017) konkursu na najlepszą pracę magisterską w zakresie prawa podatkowego organizowanego przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych.

Szkolenie:

stacjonarne
(szkolenie on-line dostępne tu: KLIK)

Terminy:

5.11.2024 – Warszawa

Godziny:

10:00 – 13:00

Cena:

490 zł netto
(+ 23% VAT) / osobę

Rabat:

10% przy zapisie najpóźniej 2 tygodnie przed szkoleniem

Dodatkowe informacje:

› w cenie przerwa kawowa, materiały szkoleniowe w formie drukowanej

› aktualności, zmiany, praktyczne podejście

› indywidualne konsultacje z trenerem w przerwach szkolenia oraz przez dwa tygodnie po wydarzeniu

Opinie klientów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *