Instytut Cen Transferowych Akademia Podatkowa

MDR – Raportowanie schematów podatkowych w praktyce

MDR – Raportowanie schematów podatkowych w praktyce

Szczegóły szkolenia

Szkolenie ma na celu praktyczne i kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z obowiązkiem raportowania schematów podatkowych MDR, wprowadzonego do polskiego porządku prawnego z dniem 1 stycznia 2019 r. Szkolenie uwzględnia zmiany w przepisach MDR wprowadzone z dniem 1 lipca 2020 r.
Podczas szkolenia trener zaprezentuje, jak należy prawidłowo identyfikować schematy podatkowe, wskazując krok po kroku kolejne czynności. Wszyscy uczestniczy szkolenia otrzymają dokument opracowany przez specjalistów ICT – “Procedura identyfikacji schematów podatkowych”, ułatwiający samodzielną identyfikację schematów podatkowych w firmie.


Spółka ALF zakupiła od Spółki BETA bazę klientów. Spółki ALF i BETA są spółkami z siedzibami na terytorium Rzeczypospolitej i są podmiotami powiązanymi w rozumieniu przepisów o cenach transferowych. Zakupiona baza klientów zawiera następujące informacje: nazwa, adres, inne dane kontaktowe, wybrane informacje finansowe dotyczące aktualnie czynnych klientów oraz umów zawartych przez spółkę zbywającą z jej klientami, a regulujących sprzedaż produktów.

Czy zakup przez Spółkę ALF bazy klientów od podmiotu powiązanego – Spółki BETA może rodzić obowiązki wynikające z przepisów o schematach podatkowych?

Przeniesienie bazy klientów między podmiotami powiązanymi co do zasady rodzi obowiązki sprawozdawcze z zakresu przepisów MDR.

👉 Jak sobie poradzić z tym obowiązkiem w praktyce?
👉 W jakim terminie należy wysłać MDR – 1?
👉 Kto i w jaki sposób może wysłać MDR – 1 do Szefa KAS?
👉 Jakie informacje należy podać w formularzu MDR – 1?
👉 Co zrobić jeśli przeniesienie bazy klientów nastąpiło w latach wcześniejszych i termin na złożenie MDR – 1 już upłynął?
👉 Czy można złożyć czynny żal?
👉 Kto musi podpisać formularz MDR – 1?
👉 Czy jeśli przeniesienie bazy klientów miało miejsce z podmiotem zagranicznym, to także może wystąpić obowiązek MDR?

A może masz inne pytania w tym zakresie?

Zapisz się już dziś na szkolenie, pokażemy na przykładach jak prawidłowo identyfikować schematy i w razie potrzeby dopełnić obowiązków sprawozdawczych.

Uczestnicy w trakcie szkolenia otrzymają wiedzę na temat:

• właściwej interpretacji przepisów oraz wydanych przez Ministerstwo Finansów objaśnień;
• przykładów schematów podatkowych pozwalających na samodzielną weryfikację czy dane uzgodnienie, rozwiązanie zastosowane w przedsiębiorstwie spełnia definicję zaproponowaną przez ustawodawcę;
• kryteriów, które wskazują czy w przypadku zidentyfikowania schematu podatkowego należy dokonać obowiązku raportowania do Szefa KAS;
• procedury wewnętrznej MDR (kto jest w obowiązku);
• poprawnego wypełnienia formularzy MDR tak, aby nie zostały zakwestionowane przez organy podatkowe;
• dotychczasowych doświadczeń odnośnie procesu raportowania schematów podatkowych nabytych przez prowadzących szkolenie;
• praktycznych wskazówek dotyczących raportowania MDR;
• raportowania MDR po upływie terminu.

UWAGA! Zgodnie z informację odnośnie wznowienia terminów raportowania schematów krajowych po odwieszeniu stanu zagrożenia epidemicznego: (LINK)bieg terminu w zakresie obowiązku składania informacji o schematach podatkowych ”krajowych” rozpoczął się z dniem 1 sierpnia 2023 r.

Prowadzący szkolenie:
dr Jarosław F. Mika prelegent

dr Jarosław F. Mika

Doradca podatkowy. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie z zakresu prawa podatkowego – najpierw jako członek zarządów spółek kapitałowych polskich oraz z udziałem kapitału zagranicznego, a następnie jako doradca podatkowy (numer wpisu 10 625).

Autor publikacji dotyczących problematyki prawa podatkowego (Przegląd Podatkowy, Monitor Podatkowy) oraz książek takich jak (między innymi):

  • „Raje podatkowe. Procedura należytej staranności. Obowiązki w cenach transferowych.” (C.H. Beck, 2022),
  • „Podmioty powiązane. Obowiązki podatkowe. Raportowanie transakcji grupowych.” (C.H. Beck, 2022),
  • „Zarządzanie ryzykiem podatkowym w cenach transferowych. Obowiązki i ryzyka sprawozdawcze” (C.H. Beck, 2020),
  • „Ceny transferowe. Komentarz do rozporządzeń. Metody szacowania i analizy cen transferowych. Obowiązki sprawozdawcze. Schematy podatkowe MDR. Przykłady.” (C.H. Beck, 2019, wydanie 2 w 2021 roku),
  • „Ceny transferowe. 259 wyjaśnień i interpretacji” (Wolters Kluwer, 2018),
  • „Podatkowe aspekty działalności w specjalnych strefach ekonomicznych” (Unimex, Wrocław 2012).

 

Uczestnik prac Komitetu ds. Podatków w Krajowej Izbie Gospodarczej w kadencji 2021 – 2025.

Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego (kadencja 2022 – 2026).

Uczestnik w pracach opiniodawczo – doradczych utworzonych przez Ministra Finansów w ramach Forum Cen Transferowych (FCT) w roli eksperta w latach 2018 – 2021.
Od 14 stycznia 2021 r. członek Grupy Roboczej 10 „Wpływ pandemii COVID-19 na ceny transferowe”. Członek Komisji Konkursowej III Edycji (2016/2017) konkursu na najlepszą pracę magisterską w zakresie prawa podatkowego organizowanego przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych.

Szkolenie:

stacjonarne
(szkolenie on-line dostępne tu: KLIK)

Terminy:

30.07.2024 – Warszawa
22.08.2024 – Warszawa
23.09.2024 – Warszawa

Godziny:

10:00 – 15:00

Cena:

590 zł netto
(+ 23% VAT) / osobę

Rabat:

10% przy zapisie najpóźniej 2 tygodnie przed szkoleniem

Dodatkowe informacje:

› w cenie przerwa kawowa, lunch, materiały szkoleniowe w formie drukowanej

› aktualności, zmiany, praktyczne podejście

› indywidualne konsultacje z trenerem w przerwach szkolenia oraz przez dwa tygodnie po wydarzeniu

Opinie klientów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *