Instytut Cen Transferowych Akademia Podatkowa

Kontrole podatkowe cen transferowych – jak się przygotować?

Kontrole podatkowe cen transferowych – jak się przygotować?

"Przekazana wiedza jak zawsze na wysokim poziomie, to cenne."
Anna Suchanecka
Główna Księgowa, NOVO S.A.

Z każdym rokiem zainteresowanie organów podatkowych tematyką cen transferowych jest coraz większe. Na gruncie znowelizowanych przepisów podatnicy zobowiązani do sporządzenia dokumentacji cen transferowych zobligowali są do złożenia informacji TPR-C. Jednym z celów wprowadzenia formularza TPR-C jest zwiększenie efektywności przeprowadzanych kontroli w obszarze cen transferowych. Niezależnie od tego z roku na rok łączna kwota doszacowań z przeprowadzonych kontroli jest coraz wyższa.

Podczas szkolenia pokażemy, jak przygotować się do kontroli podatkowej transakcji bądź innych zdarzeń realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Program:

1. Zasady wyboru podmiotów do kontroli cen transferowych
2. Struktura i procedura kontroli
     2.1.Kontrole podatkowe (zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli; przebieg kontroli podatkowej; ustalenia kontroli cen transferowych),
     2.2.Kontrole karne skarbowe
3. Co jest przedmiotem kontroli? Kluczowe ryzyka
     3.1. Poprawna identyfikacja transakcji kontrolowanej
     3.2. Wybór metody szacowania cen
     3.3. Nieprawidłowości w zakresie sposobu kalkulacji cen
4. Transakcje podlegające kontrolom rutynowym.
     4.1. Opłaty licencyjne.
     4.2. Klucze podziału kosztów.
     4.3. Pożyczki i poręczenia.
     4.4. Transakcje rutynowe.
     4.5. Podniesienie kapitału zakładowego jako forma wsparcia finansowego.
5. Dokumenty podlegające kontroli.
     5.1. Local file.
     5.2. Analiza porównawcza.
     5.3. TPR-C.
     5.4. Klauzula rynkowego poziomu cen.
6. Narzędzia zabezpieczające.
     6.1. Defence file.
     6.2. Kompensata transakcji.
     6.3. Pełnomocnictwo.
     6.4. Bazy danych.
7. Sankcje wynikające z decyzji podatkowych.
8. Procedura odwołania od decyzji doszacowującej.

Szkolenie online

Terminy:

15.09.2023
8.11.2023

Godziny:

10:00 – 15:00

Cena:

390 zł netto (+ 23% VAT) / osobę

Rabat:

10% przy zapisie najpóźniej 2 tygodnie przed szkoleniem

Dodatkowe informacje:

› wydarzenie realizowane na żywo

› aktualności, zmiany, praktyczne podejście

› indywidualne konsultacje z trenerem przez dwa tygodnie po wydarzeniu

› 5 dniowy dostęp do nagrania po zakończeniu szkolenia

Dodaj szkolenie do swojego kalendarza i ustaw przypomnienie o nadchodzącym terminie

Trener prowadzący szkolenie:

dr Jarosław F. Mika prelegent

dr Jarosław F. Mika

Doradca podatkowy. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie z zakresu prawa podatkowego – najpierw jako członek zarządów spółek kapitałowych polskich oraz z udziałem kapitału zagranicznego, a następnie jako doradca podatkowy (numer wpisu 10 625).

Autor publikacji dotyczących problematyki prawa podatkowego (Przegląd Podatkowy, Monitor Podatkowy) oraz książek takich jak (między innymi):

  • „Raje podatkowe. Procedura należytej staranności. Obowiązki w cenach transferowych.” (C.H. Beck, 2022),
  • „Podmioty powiązane. Obowiązki podatkowe. Raportowanie transakcji grupowych.” (C.H. Beck, 2022),
  • „Zarządzanie ryzykiem podatkowym w cenach transferowych. Obowiązki i ryzyka sprawozdawcze” (C.H. Beck, 2020),
  • „Ceny transferowe. Komentarz do rozporządzeń. Metody szacowania i analizy cen transferowych. Obowiązki sprawozdawcze. Schematy podatkowe MDR. Przykłady.” (C.H. Beck, 2019, wydanie 2 w 2021 roku),
  • „Ceny transferowe. 259 wyjaśnień i interpretacji” (Wolters Kluwer, 2018),
  • „Podatkowe aspekty działalności w specjalnych strefach ekonomicznych” (Unimex, Wrocław 2012).

 

Uczestnik prac Komitetu ds. Podatków w Krajowej Izbie Gospodarczej w kadencji 2021 – 2025.

Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego (kadencja 2022 – 2026).

Uczestnik w pracach opiniodawczo – doradczych utworzonych przez Ministra Finansów w ramach Forum Cen Transferowych (FCT) w roli eksperta w latach 2018 – 2021.
Od 14 stycznia 2021 r. członek Grupy Roboczej 10 „Wpływ pandemii COVID-19 na ceny transferowe”. Członek Komisji Konkursowej III Edycji (2016/2017) konkursu na najlepszą pracę magisterską w zakresie prawa podatkowego organizowanego przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *