Instytut Cen Transferowych Akademia Podatkowa

Kluczowe obowiązki podmiotów powiązanych w 2022 r.

Kluczowe obowiązki podmiotów powiązanych w 2022 r.

W trakcie szkolenia przedstawimy aktualne obowiązki w cenach transferowych, w tym procedurę należytej staranności dla transakcji z limitem 500 000 zł oraz preferencję niesporządzania analiz porównawczych od 2021 r. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na wprowadzone zmiany i nowe obowiązki sprawozdawcze m.in. TPR. Wskażemy możliwe ryzyka podatkowe z nich wynikające oraz powstałe w wyniku zmian otoczenia ekonomicznego wywołanego pandemią. Przedstawimy także narzędzia jakie można zastosować, aby uniknąć lub ograniczyć ryzyko doszacowania dochodu i ryzyko wynikające z kodeksu karnego.

Program:

I. Raportowanie transakcji za 2021 r. Kluczowe ryzyka.
1. Kalendarz raportowania dla podmiotów powiązanych w 2022 r.
2. Zmiany w TP w 2022 r. – pakiet uproszczeń.
3. Weryfikacja rozliczeń grupowych. Na co zwrócić uwagę przed ewentualną korektą TPR.
Najczęstsze błędy w analizach porównawczych.
4. Na co zwrócić uwagę w 2022 r. w kontekście ryzyk podatkowych:
5. Nowelizacja rozporządzenia w sprawie informacji o cenach transferowych. Kluczowe
zmiany w TPR za 2020 i 2021 r.
6. Informacje TPR-C. Jak uniknąć/ zminimalizować ryzyka podatkowe?
7. Zaktualizowana bazowa stopa procentowa i marża dla potrzeb cen transferowych na rok
2022 – co to oznacza dla podatników?
8. Wytyczne OECD z 18.12.2020 r. Wpływ pandemii COVID-19 na ceny transferowe.
Kluczowe rekomendacje. Zbiór dobrych praktyk.
9. Wytyczne OECD z 20.01.2022 r.
II. Retrospektywne obowiązki raportowania od 1.01.2021 r.
1. Nowe obowiązki raportowania dla transakcji o wartości powyżej 500 000 zł.
2. Należyta staranność dla podmiotów powiązanych. Jak wdrożyć procedurę?
3. Katalog korzyści ekonomicznych.
4. Katalog korzyści podatkowych.
III. Strategia podatkowa. Elementy strategii. Kluczowe ryzyka ujawnień informacji.
IV. Raportowanie schematów podatkowych MDR
1. Schematy podatkowe w podmiotach powiązanych
    Kryterium kwalifikowanego korzystającego
    Przykładowe schematy podatkowe w podmiotach powiązanych
    Ryzyka podatkowe w zakresie MDR w transakcjach z podmiotami powiązanymi
V. Podatek u źródła WHT
1. Podmioty powiązane a zwolnienie z obowiązku poboru podatku u źródła.
2. Podatek u źródła a obowiązki podmiotów powiązanych (mechanizm pay and refund).
    Wniosek o zwrot
    Opinia o stosowaniu preferencji
    Oświadczenie płatnika
3. Należyta staranność a podmioty powiązane
VI. Restrukturyzacja działalności
1. Przyczyny restrukturyzacji działalności.
2. Przesłanki uznania czynności za restrukturyzację działalności.
3. Modele restrukturyzacyjne.
4. Opłata rekompensacyjna z tytułu restrukturyzacji. Sposób ustalania.
5. Obowiązki sprawozdawcze podmiotów powiązanych z tytułu restrukturyzacji działalności.

Szczegółowy program szkolenia TUTAJ.

Szkolenie online

Terminy:

03.08.2022
17.10.2022

Godziny:

09:00 – 14:00

Cena:

Promocja!

250 zł netto / os. przy zapisie do 31.07

390 zł netto (+ 23% VAT) / osobę

310 zł netto (+23% VAT)  / osobę w momencie zgłoszenia dwóch lub więcej osób

Rabat:

20% przy zapisie najpóźniej 2 tygodnie przed szkoleniem

Dodatkowe informacje:

› wydarzenie realizowane na żywo

› aktualności, zmiany, praktyczne podejście

› indywidualne konsultacje z trenerem przez dwa tygodnie po wydarzeniu

› 5 dniowy dostęp do nagrania po zakończeniu szkolenia

Dodaj szkolenie do swojego kalendarza i ustaw przypomnienie o nadchodzącym terminie

Trener prowadzący szkolenie:

dr Jarosław F. Mika

dr Jarosław F. Mika

Doradca podatkowy numer wpisu 10 625. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie z zakresu prawa podatkowego – najpierw jako członek zarządów spółek kapitałowych polskich oraz z udziałem kapitału zagranicznego, następnie jako doradca podatkowy.

Doświadczenie z zakresu podatków zdobywał m.in. w KPMG, CC&M. Autor kilkunastu publikacji dotyczących problematyki prawa podatkowego (Przegląd Podatkowy, Monitor Podatkowy) oraz książek: „Ceny transferowe. Komentarz do rozporządzeń. Metody szacowania i analizy cen transferowych. Obowiązki sprawozdawcze. Schematy podatkowe MDR. Przykłady.” (C.H. Beck, Warszawa 2019), „Ceny transferowe. 259 wyjaśnień i interpretacji” (Wolters Kluwer, Warszawa 2018), „Ceny transferowe. Komentarz do rozporządzenia Ministra Finansów. Metody ustalania i szacowania cen transferowych. Przykłady” (C.H. Beck, Warszawa 2014, wydanie 2 w 2017 roku), „Podatkowe aspekty działalności w specjalnych strefach ekonomicznych” (Unimex, Wrocław 2012), “Ceny transferowe. Dokumentacje podatkowe. Odpowiedzialność karna skarbowa” (C.H. Beck, Warszawa 2007).

Członek Komisji Konkursowej III Edycji (2016/2017) konkursu na najlepszą pracę magisterską w zakresie prawa podatkowego organizowanego przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych.

Uczestnik prac Komitetu ds. Podatków w Krajowej Izbie Gospodarczej w kadencji 2021 – 2025.

Ponadto uczestniczył w pracach opiniodawczo – doradczych utworzonych przez Ministra Finansów w ramach Forum Cen Transferowych (FCT) w roli eksperta w latach 2018 – 2021.
Od 14 stycznia 2021 r. jest członkiem Grupy Roboczej 10 „Wpływ pandemii COVID-19 na ceny transferowe”.

Paweł Rosiński

Paweł Rosiński

Doradca podatkowy nr 13 408. Starszy konsultant podatkowy w Instytucie Cen Transferowych, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Prelegent na szkoleniach z zakresu raportowania schematów podatkowych, podatku u źródła i strategii podatkowej.

Praktyk prawa podatkowego zwłaszcza w zakresie podatków dochodowych, podatków międzynarodowych oraz podatku od nieruchomości.

W Instytucie Cen Transferowych zajmuje się m.in. raportowaniem schematów podatkowych (MDR). Posiada doświadczenie w administracji skarbowej, gdzie prowadził postępowania podatkowe z zakresu podatków dochodowych.

Magdalena Świątkiewicz

Magdalena Świątkiewicz

Starszy konsultant podatkowy. Absolwentka prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w kancelarii prawnej oraz w kancelarii brokerskiej.

W Instytucie Cen Transferowych zajmuje się sporządzeniem dokumentacji podatkowych, artykułów oraz alertów podatkowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *