Instytut Cen Transferowych Akademia Podatkowa

Ceny transferowe 2023 – kompleksowo

Ceny transferowe 2023 – kompleksowo

"Było to jedno z najciekawszych szkoleń na jakim byłam. Dwudniowe szkolenie było oparte na życiowych przykładach. Nie było suchych artykułów - wszystko było przekazywane w sposób prosty, ale konkretny. Wspaniali prowadzący, którzy bez zawahania odpowiadali na wszystkie pytania uczestników. Ogromnie polecam to szkolenie - przygotowali i poprowadzili je ludzie z ogromną wiedzą i pasją."
Kontroler, U9

Dzień I – TP 2024 – obowiązujący stan prawny oraz nowe przepisy

Dzień II – dokumentacja

W ramach szkolenia, dodatkowo otrzymujesz:
• 30 minutowe indywidulane konsultacje z trenerem z możliwością weryfikacji obowiązków za 2022
• spotkanie aktualizacyjne – IV kwartał 2024 r.
• wzory dokumentacji local file, master file, analizy porównawczej, analizy zgodności
• wybrane orzeczenia i interpretacje
• półroczny dostęp do dodatkowych materiałów wideo – PAKIET CENY TRANSFEROWE – WIDEO

Szkolenie zostało przygotowane pod kątem zmian w cenach transferowych, jakie weszły w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. z uwzględnieniem regulacji Polskiego Ładu, który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. oraz z zmian z nowelizacji ustawy z 7 października 2022 r.

Na szkoleniu omówione zostaną najistotniejsze zagadnienia z zakresu transakcji wewnątrzgrupowych, takie jak przesłanki obligujące do powstania obowiązku dokumentacyjnego, wartości limitów, katalog metod szacowania cen transferowych.

Omówione zostaną również zmiany wprowadzone ustawą, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Do najistotniejszych zmian, które będą rozpatrywane do 30 listopada 2023 roku zaliczamy:

  • zmiany w korekcie cen transferowych
  • modyfikację oświadczenia o przygotowaniu dokumentacji cen transferowych
  • rozszerzenie zwolnień z obowiązku sporządzenia analiz porównawczych
  • modyfikację przesłanek obligujących do sporządzenia dokumentacji grupowej
  • dodatkowe sankcje odnoszące się do cen transferowych.

 

Omówione zostaną nowe obowiązki dla tzw. bezpośrednich transakcji rajowych z uwzględnieniem podziału na transakcje z podmiotami i zakładami zagranicznymi oraz nowy obowiązek opracowania strategii podatkowej.
Omówione zostaną na przykładach szczegółowo wymagania dotyczące elementów dokumentacji cen transferowych (wzór dokumentacji local file, master file). Przedstawione zostaną zasady sporządzania analizy cen transferowych (analiza porównawcza/analizy zgodności), rodzaje analiz porównawczych, bazy danych wykorzystywane do sporządzenia analiz porównawczych. Przedstawiona również zostanie metodologia sporządzenia analizy porównawczej (wzór na wybranym przykładzie). Przedstawimy rozwiązania odnośnie sporządzenia analiz porównawczych w przypadku braku dostępu do baz komercyjnych.

Na szkoleniu omówione zostaną również obowiązki sprawozdawcze z uwzględnieniem terminów raportowania, ze szczegółowym zwróceniem uwagi na formularz TPR-C.

Uczestnicy po szkoleniu otrzymają przykładowe wzory dokumentacji cen transferowych: local file, master file. Omawiany jest też przykładowy wzór analizy porównawczej.

💡 W ramach szkolenia odbędzie się bezpłatne spotkanie, które zostanie przeprowadzone pod koniec października. Podczas szkolenia zaprezentujemy zmiany w przepisach o cenach transferowych mające miejsce na przestrzeni roku. Celem wydarzenia jest uaktualnienie zagadnień prezentowanych podczas szkoleń, które z uwagi na wprowadzone zmiany w przepisach mogą ulec dezaktualizacji.

Szkolenie online

Terminy:

26-27.07.2023
29-30.08.2023
27-28.09.2023
26-27.10.2023
13-14.11.2023
5-6.12.2023

Godziny:

10:00 – 15:00

Cena:

590 zł netto (+ 23% VAT) w momencie zgłoszenia na jeden dzień

890 zł netto (+23% VAT) w momencie zgłoszenia na dwa dni

Rabat:

10% przy zapisie najpóźniej 2 tygodnie przed szkoleniem

Dodatkowe informacje:

› wydarzenie realizowane na żywo

› aktualności, zmiany, praktyczne podejście

› indywidualne konsultacje z trenerem przez dwa tygodnie po wydarzeniu

› 5 dniowy dostęp do nagrania po zakończeniu szkolenia

Dodaj szkolenie do swojego kalendarza i ustaw przypomnienie o nadchodzącym terminie

Trenerzy prowadzący szkolenie:

dr Jarosław F. Mika

dr Jarosław F. Mika

Doradca podatkowy numer wpisu 10 625. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie z zakresu prawa podatkowego – najpierw jako członek zarządów spółek kapitałowych polskich oraz z udziałem kapitału zagranicznego, następnie jako doradca podatkowy.

Doświadczenie z zakresu podatków zdobywał m.in. w KPMG, CC&M. Autor kilkunastu publikacji dotyczących problematyki prawa podatkowego (Przegląd Podatkowy, Monitor Podatkowy) oraz książek: „Ceny transferowe. Komentarz do rozporządzeń. Metody szacowania i analizy cen transferowych. Obowiązki sprawozdawcze. Schematy podatkowe MDR. Przykłady.” (C.H. Beck, Warszawa 2019), „Ceny transferowe. 259 wyjaśnień i interpretacji” (Wolters Kluwer, Warszawa 2018), „Ceny transferowe. Komentarz do rozporządzenia Ministra Finansów. Metody ustalania i szacowania cen transferowych. Przykłady” (C.H. Beck, Warszawa 2014, wydanie 2 w 2017 roku), „Podatkowe aspekty działalności w specjalnych strefach ekonomicznych” (Unimex, Wrocław 2012), “Ceny transferowe. Dokumentacje podatkowe. Odpowiedzialność karna skarbowa” (C.H. Beck, Warszawa 2007).

Członek Komisji Konkursowej III Edycji (2016/2017) konkursu na najlepszą pracę magisterską w zakresie prawa podatkowego organizowanego przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych.

Uczestnik prac Komitetu ds. Podatków w Krajowej Izbie Gospodarczej w kadencji 2021 – 2025.

Ponadto uczestniczył w pracach opiniodawczo – doradczych utworzonych przez Ministra Finansów w ramach Forum Cen Transferowych (FCT) w roli eksperta w latach 2018 – 2021.
Od 14 stycznia 2021 r. jest członkiem Grupy Roboczej 10 „Wpływ pandemii COVID-19 na ceny transferowe”.

Beata Rawa

Beata Rawa-Miszczuk

Absolwentka finansów i rachunkowości Szkoły Głównej Handlowej. Doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowej korporacji z branży finansowej. 

W Instytucie Cen Transferowych kieruje pracami zespołów dedykowanym cenom transferowym oraz schematom podatkowym MDR. Specjalizuje się w przygotowywaniu analiz porównawczych dla transakcji przeprowadzanych w ramach grup kapitałowych. Współautor publikacji: „Restrukturyzacja przedsiębiorstwa (ceny transferowe, przekształcenia)”, „Ceny transferowe. 259 wyjaśnień i interpretacji”, „Leksykon cen transferowych” oraz autor artykułów poświęconym tematyce cen transferowych. Prelegent na szkoleniach z zakresu cen transferowych.

Beata jest w trakcie uzyskiwania uprawnień doradcy podatkowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *