Instytut Cen Transferowych Akademia Podatkowa

Bezpieczne metody na obniżenie podatków – analiza potencjału, studium przypadku

Bezpieczne metody na obniżenie podatków – analiza potencjału, studium przypadku

Zapraszamy na szkolenie, podczas którego zostaną szczegółowo omówione preferencje podatkowe pozwalające na redukcję podatku dochodowego, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych interpretacji organów podatkowych.

Regulacje wprowadzone przez tzw. Polski Ład znacznie poszerzyły zakres zachęt podatkowych przewidzianych przez ustawodawcę dla firm wprowadzających innowacje, wchodzących na nowe rynki czy dokonujących nowych inwestycji. Wraz z funkcjonującymi już wcześniej rozwiązaniami, tworzą one obecnie kompleksowy system ulg, w skład którego wchodzą:

  • ulga na innowacyjnych pracowników,
  • ulga na prototyp,
  • ulga na ekspansję (zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów),
  • ulga na robotyzację i automatyzację,
  • ulga konsolidacyjna.

Ponadto, od 1 stycznia 2022r. weszły w życie zmiany, które znacznie uprościły zasady korzystania z podatkowej grupy kapitałowej. Rozwiązanie to stało się bardziej korzystne i przystępne, również dla mniejszych grup kapitałowych.
Pojawiła się również nowa ulga sponsoringowa, dla podatników wspierających działalność sportową, naukową i kulturalną oraz ulga na zabytki.

Podczas szkolenia zostaną także omówione dwie funkcjonujące już wcześniej, bardzo atrakcyjne, ale nieco zapomniane preferencje podatkowe:

  • 50% koszty uzyskania przychodu dla pracowników twórczych (m. in. inżynierowie i informatycy),
  • koszty hipotetycznych odsetek.

Szkolenie online

Terminy:

23.03.2023
27.04.2023
23.05.2023
20.06.2023

Godziny:

17:30 – 20:30

Cena:

390 zł netto (+ 23% VAT) / osobę

Rabat:

10% przy zapisie najpóźniej 2 tygodnie przed szkoleniem

Dodatkowe informacje:

› wydarzenie realizowane na żywo

› aktualności, zmiany, praktyczne podejście

› indywidualne konsultacje z trenerem przez dwa tygodnie po wydarzeniu

› 5 dniowy dostęp do nagrania po zakończeniu szkolenia

Dodaj szkolenie do swojego kalendarza i ustaw przypomnienie o nadchodzącym terminie

Trener prowadzący szkolenie:

Piotr-Perkowski

Piotr Perkowski

Absolwent studiów licencjackich i magisterskich w Szkole Głównej Handlowej na kierunku finanse i rachunkowość oraz podyplomowych studiów z zakresu prawa podatkowego ukończonych na Akademii Leona Koźmińskiego. Specjalizuje się w zakresie podatków dochodowych i cen transferowych.

Wieloletnie doświadczenie praktyczne w obszarze podatków zdobyte podczas pracy w wiodących firmach doradczych oraz na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych w wewnętrznych działach podatkowych największych polskich i zagranicznych firm w branżach takich jak telekomunikacja, handel detaliczny czy energetyka. W trakcie kariery zawodowej uczestniczył w przeglądach podatkowych i projektach due dilligence, prowadził szkolenia podatkowe, sporządzał opinie, raporty, przygotowywał wnioski o wydanie interpretacji indywidualnych i pisma procesowe oraz wdrażał wewnętrzne procedury i instrukcje podatkowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *