Instytut Cen Transferowych Akademia Podatkowa

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami podmioty powiązane zobowiązane są dołączać analizę porównawczą do każdej transakcji, dla której występuje obowiązek sporządzenia dokumentacji local file.

Przepisy związane z Polskim Ładem (oprócz dotychczas obowiązującego zwolnienia dla safe harbour w zakresie pożyczek, kredytów, obligacji oraz safe harbour dla usług
o niskiej wartości dodanej) wprowadzają kolejne wyłączenia z obowiązku sporządzenia analiz porównawczych.

Wytyczne OECD wskazują, iż analiza danych porównawczych powinna być aktualizowana nie rzadziej niż co trzy lata, chyba że zmiana warunków ekonomicznych znacznie wypływa na analizę danych porównawczych uzasadniając dokonanie przeglądu w roku zaistnienia tej zmiany. Powyższy przepis znajduje odzwierciedlenie w art. 11r ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ministerstwo Finansów opublikowało dokument „Wpływ Covid-19 na ceny transferowe. Zbiór dobrych praktyk” w którym jednym z kluczowych punktów jest przygotowanie analizy porównawczej w okresie wystąpienia COVID-19.

Zapraszamy na szkolenie, w trakcie którego omówione zostaną kroki, które należy podjąć w celu prawidłowego sporządzenia analizy porównawczej, przestawione zostaną działania jakie należy podjąć w celu aktualizacji analizy porównawczej. Zaprezentowane zostaną również praktyczne przykłady sporządzenia analizy porównawczej w przypadku braku dostępu do baz danych.

Szkolenie uwzględnia zarówno polskie przepisy, jak i przepisy OECD.

Szkolenie online

Terminy:

10.05

08.06

Godziny:

10:00 – 15:00

Cena:

590 zł netto (+ 23% VAT) / os.

490 zł netto (+23% VAT)  / os. w momencie zgłoszenia dwóch lub więcej osób

Rabat:

20% przy zapisie najpóźniej 2 tygodnie przed szkoleniem

Dodatkowe informacje:

› wydarzenie realizowane na żywo

› aktualności, zmiany, praktyczne podejście

› indywidualne konsultacje z trenerem przez dwa tygodnie po wydarzeniu

› 5 dniowy dostęp do nagrania po zakończeniu szkolenia

Trenerzy prowadzący szkolenie:

Beata Rawa

Beata Rawa

Absolwentka finansów i rachunkowości Szkoły Głównej Handlowej. Doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowej korporacji z branży finansowej. 
Beata jest w trakcie uzyskiwania uprawnień doradcy podatkowego.